Suy niệm Tin mừng thứ bảy sau Chúa nhật I thường niên năm C

Suy niệm Tin mừng thứ bảy sau Chúa nhật I thường niên năm C Mc 2, 13-17 Đáp trả tiếng gọi của Chúa Đoạn tin mừng chúng...

Suy niệm Tin mừng thứ sáu sau Chúa nhật thường niên năm C

Suy niệm Tin mừng thứ sáu sau Chúa nhật thường niên năm C Mc 2, 1-12 Lòng tin Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, thường...

Suy niệm Tin mừng thứ năm sau Chúa nhật I thường niên năm C

Suy niệm Tin mừng thứ năm sau Chúa nhật I thường niên năm C Mc 1, 40-45 Đức tin - yếu tố nền tảng cho...

Suy niệm Tin mừng thứ tư sau Chúa nhật I thường niên năm C

Suy niệm Tin mừng thứ tư sau Chúa nhật I thường niên năm C Mc 1,29-39  Cầu nguyện và ra đi Cầu nguyện và ra đi có...

Suy niệm Tin mừng thứ hai sau Chúa nhật I thường niên năm C

Suy niệm Tin mừng thứ hai sau Chúa nhật I thường niên năm C Mc 1, 14-20 Đáp trả lời mời gọi Sau khi chịu phép rửa...

SỰ THÁNH THIỆN TRONG GIA ĐÌNH VINH SƠN

SỰ THÁNH THIỆN TRONG GIA ĐÌNH VINH SƠN “Các vị thánh không phải là những bậc anh hùng nhưng là những người bạn của Thiên...

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm...

Tóm Tắt Tông Huấn Niềm Vui Của Tin Mừng

Tóm Tắt Tông Huấn Niềm Vui Của Tin Mừng (Evangilii Gaudium) Antôn Nguyễn Văn Lộc Dẫn nhập Tông Huấn Niềm Vui Của Tin Mừng kêu gọi mọi...

THỨ HAI SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH

Phanxico Xavie Nguyễn Đức Thuận SUY NIỆM TIN MỪNG NGÀY 07/01/2019 THỨ HAI SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH Mt 4,12-17; 23-25 “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối...

Suy niệm Tin mừng thứ bảy sau lễ Chúa Hiển Linh

  Suy niệm Tin mừng thứ bảy sau lễ Chúa Hiển Linh Ga 3,22-30 “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” Với những gì...