009. Được Tin Mừng Soi Dẫn

0
785

Tác giả: Miguel Perez Flores, C.M. & Antonino Orcajo, C.M.
Chuyển ngữ: Fx. Đức

Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.

Ga 8,12

Với mục đích trên, trong khi trung thành với Tin Mừng và luôn chú tâm đến những dấu chỉ thời đại cũng như những lời kêu gọi cấp bách hơn của Giáo hội, Tu hội Truyền giáo cần phải quan tâm mở ra những đường hướng mới, sử dụng những phương cách mới thích ứng với những bối cảnh thời gian và nơi chốn. Hơn nữa, Tu hội cần phải nỗ lực lượng giá và lập kế hoạch cho những hoạt động và thừa tác vụ của mình; theo cách đó Tu hội luôn luôn ở trong tình trạng canh tân.

HP, 2

Tin Mừng – tức giáo huấn và gương sáng của Đức Giêsu – phải là trung tâm của người Kitô hữu. Bởi lẽ Đức Giêsu đã coi mình là “Ánh sáng thế gian”, “là Đường, là sự thật và là sự sống”. Văn kiện Đức mến trọn lành viết rằng “Quy luật tối hậu” của mọi việc canh tân là theo Đức Giêsu như Người đã dạy trong Tin Mừng.

1. Đức Giêsu – Đầu mối, Trung tâm và Cùng đích của lịch sử nhân loại.

Đức Giêsu, Trưởng tử giữa các thụ tạo, Alpha và Omega:

Giáo Hội tin rằng Chúa Kitô đã chết và đã sống lại cho mọi người. Vì thế qua Thánh Thần của Người, Người ban cho con người ánh sáng và sức mạnh để con người có thể đáp lại thiên chức cao cả của mình. Giáo Hội cũng tin rằng dưới bầu trời này chẳng có danh hiệu nào khác được ban cho loài người để loài người phải nhờ đó mà được cứu rỗi. Cũng thế, Giáo Hội tin rằng đầu mối, trung tâm và cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại đều ở trong Đức Kitô là Chúa và là Thầy của Giáo Hội. Hơn nữa, Giáo Hội còn xác nhận rằng qua mọi thay đổi, có nhiều điều vẫn không đổi thay vì nền tảng cuối cùng của những điều không đổi thay này Chúa Kitô, đấng hôm qua, hôm nay và mãi mãi.[1]

2. Tin Mừng và sự sống có liên hệ với nhau

Quy luật tối hậu mà chúng ta vừa nói hướng dẫn chúng ta hành động theo tiến trình tái tạo và canh tân. Vì thế, điều quan trọng là khám phá ra mối tương quan giữa Tin Mừng và sự sống. Theo Đức Phaolo IV, không có con đường nào khác để thực thi tiến trình loan báo Tin Mừng này:

Việc truyền bá Phúc Âm sẽ không hoàn hảo, nếu không để ý đến những liên hệ cụ thể và thường xuyên giữa Tin Mừng và đời sống, cá nhân và xã hội của con người. Vì thế, việc Phúc Âm hoá bao gồm một sứ điệp minh nhiên, thích nghi với những hoàn cảnh khác nhau, một sứ điệp luôn có tính cách hiện đại về những quyền lợi và những bổn phận của tất cả mọi người, về đời sống gia đình, vì không có gia đình thì cá nhân không thể phát triển được, về đời sống chung trong xã hội, về đời sống quốc tế, về hoà bình, công lý và phát triển. Đó là một sứ điệp mạnh mẽ đặc biệt của thời đại chúng ta về sự giải phóng.[2]

3. Đây là niềm tin và kinh nghiệm của tôi

Mỗi nhà truyền giáo đều phải ý thức rằng tinh thần của Tu Hội dựa trên các châm ngôn Tin Mừng. Các châm ngôn ấy chiếm vị trí chính yếu trong đời sống của Tu Hội Truyền Giáo. Thánh Vinh Sơn đã nhấn đi nhấn lại điểm này:

A, thưa các cha, xin Chúa đừng để các cha hành động theo lối suy tưởng của người đời… Điều các cha nghĩ đến hay mong muốn không quan trọng. Các cha hãy tin chắc rằng việc bước theo giáo huấn của Đức Giêsu và gương sáng đời sống của Người không bao giờ dẫn các cha tới bất hạnh, nhưng sẽ đưa các cha đến cuộc sống viên mãn. Mọi thứ không phù hợp với Tin Mừng thì đều phù phiếm, và những ai hành động trái ngược với giáo huấn của Đức Giêsu sẽ chuốc lấy sự hư hỏng. Đây là niềm tin và là kinh nghiệm của bản thân tôi.[3]

 *** Tôi có suy ngẫm, nhận định và đánh giá thành công cũng như thất bại của mình dưới ánh sáng Tin Mừng không?

*** Đâu là động lực thực sự thúc đẩy các quyết định của tôi?

CẦU NGUYỆN:

Ôi Lạy Chúa, theo kế hoạch quan phòng của Người, mọi ánh sáng toàn năng vĩnh cửu cũng như sự tốt lành của Hội Thánh và của các Bí tích Giao ước mới đã hoàn tất công trình cứu chuộc Người khởi sự. Xin cho toàn thể thế gian nhận thấy những kẻ hèn mọn đang được đưa vào đời sống mới và xin cho toàn thể thọ tạo được canh tân và chiếu sáng nhờ Thần Khí của Người, Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha, Thiên Chúa duy nhất, đến muôn đời. Amen.


[1] Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, ngày 7 tháng 12, 1965, 10

[2] Tông huấn Loan Báo Tin Mừng, ngày 8 tháng 12, 1975, 29.

[3] O.C., ii, 236-237.