027. Người bệnh tật – Phúc lành của cộng đoàn

0
1043

Tác giả: Miguel Perez Flores, C.M. & Antonino Orcajo, C.M.
Chuyển ngữ: Gialiemcm

Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.

Cl 1,24

Chúng ta cần phải quý mến các thành viên đau yếu, tàn tật và cao niên, bởi vì sự hiện diện của họ là một phúc lành cho các Nhà của chúng ta. Bởi vậy, ngoài việc chăm sóc y tế và quan tâm cá nhân, chúng ta cần phải chu cấp cho họ những phương tiện cần thiết để họ cùng chia sẻ cuộc sống thường ngày cũng như công việc tông đồ của chúng ta.

HP 26, 1

Thân xác con người mang bệnh tật là điều rất tự nhiên. Quả thực, tất cả những đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, chỉ có thể hiểu được dưới ánh sáng của sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu. Đức tin bảo đảm cho chúng ta, người ốm đau là phúc lành của Cộng đoàn và những gian nan đó thông phần vào đau khổ nơi Thân Thể Đức Giêsu là Hội Thánh.

1. Qua bệnh tật, linh hồn được trao cho… một phương thế để lớn lên trên đường nhân đức

Bệnh tật là ngôi trường giúp chúng ta có thể học tập và thực hành các nhân đức. Thánh Vinh Sơn diễn giải như sau:

Tự nhiên, hết thảy chúng ta đều công nhận bệnh tật là đau khổ và khó chấp nhận. Tuy nhiên, việc giữ mình khỏi những khuynh hướng xấu và được tràn đầy các tặng phẩm và ân sủng của Thiên Chúa là một phương thế hữu hiệu nhất mà Người dùng để cho phép chúng ta chu toàn bổn phận. Qua bệnh tật, linh hồn được thanh sạch và được trao cho một phương thế để lớn lên trên đường nhân đức. Không có tình trạng nào thuận lợi hơn để thực hành nhân đức. Lúc bệnh tật, đức tin chúng ta được thức tỉnh mạnh mẽ; niềm hy vọng tỏa sáng huy hoàng; lòng mến Chúa yêu người là trọng tâm tuyệt vời của hành động. Bệnh tật cũng là dây rọi giúp chúng ta có thể đo lường chiều sâu nhân đức. Không gì có thể giúp chúng ta thăng tiến trên đường nhân đức tốt hơn bệnh tật.[1]

2. Người bệnh tật trong Tu Hội là một phúc lành cho toàn thể cộng đoàn

Mối bận tâm của thánh Vinh Sơn cho người bệnh được phản ánh khi cha xem họ cũng chia sẻ sứ vụ truyền giáo:

Động lực thúc đẩy chúng ta cũng như toàn Tu Hội là xem bệnh tật như phúc lành, hầu khi ốm đau, chúng ta biết hành xử thật tốt lành. Nhớ điều này: Thiên Chúa gửi hoặc cho phép mọi sự xảy đến trong thế giới này – sống hay chết, khỏe mạnh hay bệnh tật – đều nằm trong sự quan phòng của Người. Điều đó đôi lúc khiến ta hiểu lầm, nhưng tất cả đều vì lợi ích của chúng ta và cho ơn cứu độ nhân loại. Trước đây tôi đã nói nhiều lần và không phương hại chi khi nhắc lại: anh em đau bệnh trong Tu Hội là một phúc lành cho toàn thể Cộng đoàn cũng như cho mỗi Nhà. Hơn hết, chúng ta phải ghi nhớ điều này, bởi vì Đức Giêsu Kitô biết rằng chịu đau khổ là điều thường tình của kiếp nhân sinh – và Người đón nhận điều đó trong cuộc đời Người. Hết thảy các thánh đã đau khổ. Và những người mà Thiên Chúa không gửi bệnh tật tới phải xem đó là một hình phạt cho chính mình.[2]

3. Một thách thức cho cộng đồng nhân loại hầu tìm kiếm những diễn tả mới về tình liên đới

Có một mối dây ràng buộc chặt chẽ giữa những anh em đau khổ với chính Cộng đoàn. Đức Gioan Phaolô II mô tả chi tiết những liên hệ giữa đau khổ cá nhân với những người bệnh tật trên thế giới như sau:

Chắc chắn thế giới mang lấy những đau khổ của mình. Để hiểu và bận tâm được tới đau khổ, ta phải đặt nó trong những hoàn cảnh tương tự nào đó với nhau, đồng thời lưu ý tới vận số chung hoặc những đòi hỏi đặt ra nữa. Trên hết, có lẽ vấn đề nan giải vẫn là tìm ra ý nghĩa trong những hoàn cảnh đó. Vì từ khởi nguyên, đau khổ và bệnh tật là một thực tế của đời sống con người. Đến hôm nay tình cảnh đó vẫn là thách đố cho cộng đồng nhân loại, hầu tìm ra những lối diễn tả mới về tình liên đới.[3]

*** Tôi có đón nhận bệnh tật và đau khổ trong cuộc sống mình không?

*** Tôi có ủi an và săn sóc những anh em bệnh tật trong cộng đoàn là những chi thể đau khổ của Thân Thể Đức Kitô không?

*** Thánh Vinh Sơn đã phải bán những chén thánh trong nhà thờ để giúp người đau khổ, tôi có quan tâm tới họ như ngài không?

Cầu Nguyện

Ôi Đấng Cứu Độ, Ngài đã chịu đau khổ và chịu chết để cứu độ chúng con. Ngài chỉ cho chúng con biết giá trị của đau khổ, hầu tôn vinh Chúa Cha và là đường dẫn chúng con tới ơn cứu độ. Xin giúp chúng con hiểu được sự tốt lành và kho tàng lớn lao ẩn giấu trong bệnh tật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng hằng sống và hiển trị với Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen


[1] “On the Usefulness and Good Use of Illness,” undated, O.C., xi, 760.

[2] “On the Good Use of Illness,” June 28, 1658, O.C., xi, 344-345.

[3] Salvifici Doloris, 8.79.”On the Usefulness and Good Use of Illness,” undated, O.C., xi, 760.