Lưu trữ hàng năm: 2020

Canh tân phụng vụ – và những điều khác – trong ánh sáng Chúa...

Jeffrey A. Mirus Phil Lawler đã khéo léo bình luận về phát biểu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô rằng “chúng ta có thể khẳng định...

Xây dựng cộng đoàn gia đình – Lời Chúa Lễ Thánh Gia Thất Năm...

1. Các bài đọc Bài đọc 1: St 15,1-6; 21,1-3 Bài trích sách Sáng thế: Thiên Chúa hoàn tất lời hứa với Abraham. Đáp ca: Tv...

Thông điệp Giáng sinh 2020 của cha Tomaž Mavrič, CM

Tôi tin mọi người sẽ đồng ý rằng năm niên lịch sắp kết thúc này đã ghi dấu ấn trong lịch sử công dân,...

Đức Giêsu Nghèo Khó: Kitô Học Của Thánh Vinh Sơn Phaolô

John P. Prager, CM Dẫn Nhập Đức Giêsu là ai? Đó là câu hỏi nền tảng mà tất cả các tín hữu phải đặt ra trong...

Mừng Chúa Giáng Sinh nơi vùng truyền giáo KonTum

Một mùa Giáng Sinh nữa lại về trên vùng truyền giáo cao nguyên KonTum. Có thể nói giáo họ biệt lập chúng con như...

Sự vâng phục của đức tin – Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Vọng...

1. Các bài đọc Bài đọc I: 2 Sm 7,1-5. 8b-12. 14a. 16 Bài trích sách Samuel quyển thứ hai: Thiên Chúa hứa với David...

Giáng sinh an lành nơi rẻo cao

Chỉ còn một vài ngày nữa là khép lại một năm cũ 2020 đầy biến động. Nhìn lại một năm đã qua, với biết...

Đào tạo các nhà đào tạo

ROBERT P. MALONEY, CM Tầm quan trọng của đề tài này Tôi thiết nghĩ, chúng ta không cần phải nhắc lại vị thế nổi bật...

Nguy hiểm của “sự khẩn thiết trong việc tông đồ”

Jeffrey A. Mirus Linh hồn của việc tông đồ là Sự hiện diện Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều biết những người quá đầu tư vào công việc của họ...

Bản tin Tu Hội 11/2020

BTT