Lưu trữ hàng ngày: 4 Tháng Chín, 2020

Cáo phó

Ông cố Batôlômêô Trần Ngọc Nhiên, thân phụ cha cố Giuse Trần Ngọc Diệm, CM, đã được Chúa gọi về vào lúc 19h00′, thứ...