Lưu trữ hàng ngày: 5 Tháng Chín, 2020

Yêu thương lẫn nhau – Lời Chúa Chúa Nhật XXIII – Thường niên năm...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Ed 33,7-9 Trích sách Tiên tri Êdêkiel: Con Người được chỉ định như người chăn giữ nhà Israel. Ðáp Ca:...

Lễ nhậm chức chánh xứ

Vào lúc 9h30’ ngày 03 tháng 09 năm 2020, Đức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã chủ sự thánh lễ bổ nhiệm cha...