Lưu trữ hàng ngày: 14 Tháng Chín, 2020

Ai tín

Ông cố Giakim Đinh Quang Tiếp, thân phụ cha Giuse Đinh Quang Hùng Cường, CM, đã được Chúa gọi về vào lúc 22h23′, Chúa...

Bản tin Tu Hội tháng 8/2020