Trang chủ 2020 Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2020

Những người có phúc có phần – Lễ Các Thánh Nam Nữ

1. Các bài đọc (phần riêng lễ các thánh) Bài đọc I: Kh 7,2-4, 9-14 Trích sách Khải Huyền của thánh Gioan: Gioan mô tả về...

Chống lại nền độc tài của chủ nghĩa tương đối – một linh hồn...

Jeffrey A. Mirus Như một bài tập trí tuệ, bất cứ ai có thể suy nghĩ bình thường ngay lập tức nhận ra rằng thuyết...

Tìm hiểu vùng truyền giáo Rwanda – Burundi, do Tỉnh dòng Côlômbia Điều Phối

Sự hiện diện của chúng tôi ở Rwanda gắn liền sâu sắc với một sự kiện lịch sử: cuộc diệt chủng người Tutsi và...

044. Vâng phục cách có trách nhiệm

Tác giả: Robert P. Maloney, C.M Chuyển ngữ: Gialiemcm Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và hãy phục tùng họ, vì họ chăm...

Đặc sủng – Linh đạo Vinh Sơn và lối sống của chúng ta

Juan Patricio Prager  Dẫn nhập Chủ đề “Đặc Sủng – Linh Đạo Vinh Sơn Và Lối Sống Của Chúng Ta” đã dẫn đưa tôi bén rễ...

Tại sao phá thai thì trái đạo đức theo quan điểm Kinh Thánh

I. Giới thiệu Phá thái luôn luôn gây ra những tranh luận nảy lửa trong xã hội. Những người ủng hộ phá thai nói rằng...

Vùng truyền giáo Vinh Sơn ở Tunisia

Narcisse DJERAMBETE, CM Theo như bản tường trình gần đây, sự hiện diện của Tu Hội Truyền Giáo tại Tunisia bắt đầu từ tháng 9...

LỜI GIỚI THIỆU

Mệnh lệnh canh tân, các bài viết về việc canh tân Giáo hội (Imperative for Renewal, Essays on restoring the Church’s health) của tiến...

Cuộc sống thì tươi đẹp. Kinh nghiệm của tôi về covid-19

Alexis VARGAS SANDOVAL, C.M. “Xin chữa lành và cho con được sống! Nay muôn vàn cay đắng đã hóa nên an bình! Vì chính Ngài...

Điều răn nào trọng nhất? – Lời Chúa- Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm...

1. Các bài đọc Bài đọc I:Xh 22,21-27 Trích sách Xuất Hành: Thiên Chúa dạy rằng, lòng thương xót phải được thể hiện qua việc yêu...