Lưu trữ hàng ngày: 1 Tháng Mười, 2020

Kon Tum Kí Sự III: GIÁO XỨ ĐẮC NGÓ, MANG BUK

Cao Viết Tuấn, CM Gần 6g tối, chúng tôi mới đặt chân đến xã Mang Buk, huyện Kon Plông. Nơi đây vốn chỉ có lác...