Lưu trữ hàng ngày: 3 Tháng Mười, 2020

Trở nên những tá điền chân chính – Lời Chúa Chúa Nhật XVII Thường...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Is 5,1-7 Trích sách Tiên tri Isaia: Chúa đã so sánh nhà Israel giống như hình ảnh của vườn...

Cha Antony PORTAIL: NĂM CHÂN DUNG NỔI BẬT

CHA ANTOINE PORTAIL,CM. Sinh: 22/11/1590 Nơi Sinh: Beaucaire France 1. Cha Portail, Một Con Người Bình Dị 2. Cha Portail: Người Môn Đệ và Người Cộng Tác 3. Portail:...