Lưu trữ hàng ngày: 4 Tháng Mười, 2020

“ĐẠ K’NÀNG – LỌ LEM NƠI NÚI RỪNG CAO NGUYÊN”

https://www.youtube.com/watch?v=07q6HqZzNzw BTT

042. Vâng phục như Đức Giêsu

Tác giả: Robert P. Maloney, C.M Chuyển ngữ: Gialiemcm Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng...