Lưu trữ hàng ngày: 7 Tháng Mười, 2020

Lòng sùng kính Đức Mẹ nơi người Kitô hữu Việt Nam

Có thể nói rằng lòng yêu mến Đức Mẹ luôn có một vị trí quan trọng đối với bất kỳ người Công giáo nào....

Kon Tum Kí Sự III: KÔ CHẮT – ĐẮC NÊN

Cao Viết Tuấn, CM Rời Đắc Ngó đi khoảng 4-5 km, chúng tôi đến thăm Kô Chắt, một giáo điểm mới hình thành trong 1-2...