Lưu trữ hàng ngày: 12 Tháng Mười, 2020

043. Tìm kiếm và đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa

Tác giả: Robert P. Maloney, C.M Chuyển ngữ: Gialiemcm Tôi không tự ý làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi...