Lưu trữ hàng ngày: 13 Tháng Mười, 2020

Kon Tum Kí Sự IV: Nhà Thờ Chính Toà (Nhà Thờ Gỗ) – Toà...

Cao Viết Tuấn, CM Lên Kon Tum, người ta sẽ nghĩ ngay đến hai công trình kiến trúc độc đáo là nhà thờ chính toà...

Cầu nguyện cho các linh mục: Trợ giúp các linh mục theo Đặc sủng...

Kevin Scallon, C.M. Tôi khởi động chương trình Cầu nguyện cho các linh mục vì nỗi ưu tư rất lớn mà tôi đã cảm nghiệm...