Lưu trữ hàng ngày: 17 Tháng Mười, 2020

Thư kêu gọi Truyền giáo – 2020 của Bề trên Tổng quyền

Rôma, ngày 18 tháng 10 năm 2020 Chúa nhật Truyền giáo Anh em thân mến, Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu luôn ở...

“Lạy Chúa, con đây, xin hãy sai con” – Khánh nhật truyền giáo

1. Các bài đọc Bài đọc I: Is 60,1-6 Sách ngôn sứ Isaia : Thiên Chúa chiếu tỏa vinh quang và ánh sáng của Người...