Lưu trữ hàng ngày: 1 Tháng Mười Một, 2020

Mong manh phận người

Năm nay là một năm đáng nhớ của toàn thể gia đình nhân loại. Cả thế giới phải gồng mình chống chọi với đại...