Lưu trữ hàng ngày: 2 Tháng Mười Một, 2020

Sự khác nhau giữa Thần Học Giải Phóng và Chủ Nghĩa Cộng Sản (hay...

Khi nói đến thần học giải phóng, người ta liền nghĩ ngay đến Gustavo Gutierrez. Gutierrez được coi là cha đẻ của thần học...

Tìm hiểu vùng truyền giáo Albani – Tỉnh Dòng Ý

Sau thời kỳ hiện diện ban đầu từ năm 1931 đến năm 1943 ở miền Nam Albani (bị gián đoạn bởi sự xuất hiện...