Lưu trữ hàng ngày: 4 Tháng Mười Một, 2020

Quy luật: Yêu thương nơi gia đình

Robert P. Maloney, CM “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có...

Những lập luận tồi trong việc thay đổi Giáo hội

Jeffrey A. Mirus Như tất cả chúng ta đều biết, sự thay đổi về văn hóa ảnh hưởng sâu sắc đến những xác tín của...