Lưu trữ hàng ngày: 5 Tháng Mười Một, 2020

Thánh Vinh Sơn Phaolô: Việc chữa lành những thương tích hôm qua và hôm...

Marlio Nasayó Liévano, CM Vào ngày 9 tháng 5, thánh lễ mừng kính thánh nữ Louise de Marillac, vị thánh nữ mà thánh thi của...

Miền mới ở Cuba

Năm 1847, các thành viên của Tu hội Truyền giáo ở Tây Ban Nha đến Cuba để đồng hành với các Nữ tử Bác...