Lưu trữ hàng ngày: 7 Tháng Mười Một, 2020

Chuẩn bị cho ngày trọng đại – Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Kn 6,13-17 (Hl 12-16) Trích sách Khôn Ngoan: sự khôn ngoan sẽ đến với tất cả những ai tìm...

Điểm Truyền giáo Quốc tế Chad-COVIAM

Dẫn nhập Dường như, bài thuyết trình này được chú ý vì được trình bày trong bối cảnh cơn đại dịch COVID-19 và giới thiệu...

Đòi hỏi đầu tiên của việc canh tân Giáo hội trong thời đại chúng...

Jeffrey A. Mirus Giáo hội Công giáo thường được gọi là “Giáo hội của mọi người”, vì một lý do rất cơ bản: Giáo hội...