Lưu trữ hàng ngày: 16 Tháng Mười Một, 2020

Thánh Vinh Sơn Phaolô – nhà đào tạo các linh mục

STANISŁAW WYPYCH, CM Dẫn nhập Đời sống gương mẫu và giáo huấn của thánh Vinh Sơn đã ảnh hưởng đến nhiều người nổi tiếng trong Giáo...