Trang chủ 2022 Tháng Tư

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2022

Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C

Sứ vụ Chúa trao 1. Các bài đọc Bài đọc I: Cv 5:27-32,40b-41 Bài trích sách Công vụ Tông đồ: Các Tông đồ bị bắt giữ và...

Nhật ký phục vụ người nghèo của Học viện Durando, Phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=q8Qttsauqt8

Người Trẻ Nhiệt Huyết Trong Cánh Đồng Truyền Giáo

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi công bố Tin Mừng cho kẻ nghèo...

Chúa Nhật II Phục Sinh (Kính Lòng Chúa Thương Xót) – Năm C

Những môn đệ của Lòng Thương Xót  1. Các bài đọc Bài đọc I: Cv 5:12-16 Bài trích sách Công vụ Tông đồ: thánh Phêrô và các...

Học Viện Durando Với Những Buổi Thuyết Trình

Vào mỗi buổi tối thứ 4 hàng tuần, học viên Durando có buổi thuyết trình về các đề tài trong gia đình Vinh Sơn. Thành...

Chúa Nhật Lễ Chúa Phục Sinh – Năm C

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI! HALLELUIA 1. Các bài đọc Bài đọc I: Cv 10:34a,37-43 Bài trích sách Công vụ Tông đồ: thánh Phêrô rao giảng về đời...

Bí Tích Hòa Giải Trong Sứ Vụ Của Nhà Thừa Sai Vinh Sơn

Nếu nói Gannes-Foleville là biến cố khai sinh Tu hội Truyền giáo, thì bí tích hòa giải phải là điều cốt lõi nơi Gannes-Foleville....

Tập san Tu hội tháng 03/2022

Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C

Con đường khổ nạn 1. Các bài đọc Bài đọc I: Is 50:4-7 Bài trích sách ngôn sứ Isaia: người tôi tớ Thiên Chúa sẽ đứng vững...