Lưu trữ hàng ngày: 7 Tháng Năm, 2022

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C

Thuộc về đoàn chiên của Chúa 1. Các bài đọc Bài đọc I: Cv 5:27-32,40b-41 Bài trích sách Công vụ Tông đồ: Phaolô và Barnaba rao giảng...

Thánh Vinh Sơn Nhận Biết Thánh Ý Chúa Như Thế Nào?

Nhiều linh mục và tu sĩ thường hay nói với chính mình và còn khuyên bảo các tín hữu hãy làm theo ý Chúa....