Lưu trữ hàng ngày: 19 Tháng Mười Một, 2022

Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Năm C

Vua Đích Thực Hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Thường Niên, toàn thể Giáo hội cử hành lễ Chúa Giêsu Kitô Vua...

Tiểu Sử Cha Giuse Nguyễn Văn Nam, CM

Những Vị Thầy Ảnh Hưởng Trong Đời Thánh Vinh Sơn

William A. Warrd nói rằng: “Người thầy trung bình chỉ biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh...