Trang chủ 2022 Tháng Mười Hai

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2022

Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa – Năm A

(Bài đọc I: Ds: 6:22-27 ; Bài đọc II: Gl: 4:4-7; Tin Mừng: Lc 2:16-21) Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta Kể...

Tôi đã dành 30 năm để tư vấn cho các linh mục có vấn...

Tiến sĩ Paul Midden Đối với các linh mục Công giáo, tình yêu đóng một vai trò chính yếu then chốt. Họ nói không ngừng...

Chúa Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh Năm A – lễ Rạng Đông

(Bài đọc I: Is 62,11-12; Bài đọc II: Tt 3,4-7 ; Tin Mừng: Lc 2,15-20) Niềm Vui Giáng Sinh Đích Thực Có bốn Thánh Lễ được...

Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A

Chúa đang đến gần Các Bài đọc hôm nay một lần nữa chọn chủ đề “Đức Vua đang Đến…”, nhưng theo một cách thức...

Tập san Tu hội tháng 11/2022

Huynh đệ sum vầy

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay Anh em được sống vui vầy bên nhau Như dầu quý đổ trên đầu Xuống râu xuống cổ áo chầu Aharon”...

Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A

Cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả Các Bài đọc Chúa Nhật III Mùa Vọng đề cập đến chiến thắng cuối cùng của Thiên Chúa trên...

Cảm Nghiệm Tâm Linh Về Đức Kitô Theo Chân Phước Durando

DẪN NHẬP Cha Giovani Rinaldi, bề trên nhà Paix de Chieri đã nói sau khi nghe tin cha Marcantonio Durando qua đời: Chúng ta đã...

Tông Thư ‘Admirabile Signum’ Của Đức Phanxicô Về Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng...

Chuyển ngữ: Lm GB Nguyễn Quốc Thư, CM 1/ Hình ảnh hang đá Giáng Sinh làm say mê, quá thân thương đối với dân Kitô...