Lưu trữ hàng ngày: 4 Tháng Một, 2023

Cộng Đoàn Vinh Sơn Bình Chánh Trao Quà Tết Cho Người Nghèo

Dưới đây là một số hình ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/1LKyZTXMirnNDD0H2VMIn26aIdZsu3CKQ?usp=share_link: