Lưu trữ hàng ngày: 7 Tháng Một, 2023

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh – Năm A

(Bài đọc I: Is: 60:1-6; Bài đọc II: Ep 3:2-3a,5-6; Tin Mừng: Mt 2:1-12) Nỗi băn khoăn thánh thiện! Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ...

Thánh Phanxicô De Sales Và Linh Đạo Vinh Sơn

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2022 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày sinh nhật trên trời của Thánh Phanxicô de...