Trang chủ 2023 Tháng Năm

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2023

Dâng Mẹ những đóa hoa lòng

“Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa. Mùa hoa về hương ngát trời bao la. Con yêu Mẹ nhiều hái về một đóa (í...

Kinh nghiệm thiêng thiêng của Thánh Louise de Marillac trong biến cố Lễ Hiện...

  Một trong những biến cố có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của Thánh Louise chính là biến cố Lễ Hiện Xuống, hay...

Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 2:1-11; Bài đọc II: 1 Cr 12:3b-7,12-13; Tin Mừng: Ga: 20:19-23) Quà tặng Thánh Thần Hôm nay, toàn thể Giáo Hội cử...

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 1:1-11; Bài đọc II: Ep 1:17-23; Tin Mừng: Mt: 28:16-20) Niềm vui chứng nhân Sự Thăng Thiên của Chúa chúng ta, Chúa...

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 8:5-8,14-17; Bài đọc II: 1 Pr 3:15-18; Tin Mừng: Ga: 14:15-21) Sống trong niềm vui Các Bài Đọc hôm nay, Chúa Nhật...

Tập san Tu Hội tháng 4/ 2023

Thánh Louise de Marillac, tấm gương của tình mẫu tử

       Một trong những cảm nghiệm thiêng liêng về Thánh Louise de Marillac mà người ta thường nhắc đến nhiều nhất là các...

Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 6:1-7; Bài đọc II: 1 Pr 2:4-9; Tin Mừng: Ga: 14:1–12) Trở nên thành viên sống động của Giáo hội Nếu đọc...