Lưu trữ hàng ngày: 9 Tháng Năm, 2023

Tập san Tu Hội tháng 4/ 2023

Thánh Louise de Marillac, tấm gương của tình mẫu tử

       Một trong những cảm nghiệm thiêng liêng về Thánh Louise de Marillac mà người ta thường nhắc đến nhiều nhất là các...