Trang chủ 2024 Tháng Một

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2024

Chúa Nhật Thứ IV TN – Năm B

(Bài đọc I: Đnl 18:15-20; Bài đọc II: 1 Cr 7:32-35; Tin Mừng: Mc 1:21-28) Uy quyền của Thiên Chúa Bạn đã bao giờ nghe ai...

Tập san Tu Hội tháng 12/2023

Đức Giêsu và các Tông Đồ chú giải Cựu Ước

Joseph Tân Nguyễn, ofm Trong Thánh lễ, mỗi lần nghe câu: “Đó là Lời Chúa” sau bài Kinh Thánh, thì chúng ta đáp “Tạ ơn...

Chúa Nhật Thứ III TN – Năm B

(Bài đọc I: Gn 3:1-5,10; Bài đọc II: 1 Cr 7:29-31; Tin Mừng: Mc 1:14-20) Mau mắn vâng theo lời mời gọi của Thiên Chúa Thiên...

Kinh Thánh: “Lời Của Chúa” hay “Lời Về Chúa” ?

Joseph Tân Nguyễn, OFM Có một Rabbi kia tổ chức sinh nhật cho cậu quý tử mà ông mong muốn sau này cậu sẽ nối...

Chú giải Kinh Thánh với dân ngoại

Joseph Tân Nguyễn, OFM Một Đan Viện nữ ở vùng hẻo lánh xa xôi bị quân khủng bố chiếm đóng làm nơi sào huyệt. Sau...

Chúa Nhật Thứ II TN – Năm B

(Bài đọc I: 1 Sm 3:3b–10,19; Bài đọc II: 1 Cr 6:13c–15a,17–20; Tin Mừng: Ga 1:35–42) Sống tương quan với Thiên Chúa Nhận ra sự hiện...

Các Tông phụ chú giải vấn đề “Bầu cũ & Rượu mới”

Joseph Tân Nguyễn, OFM Tại một giáo xứ bên Mỹ, chị bếp có thói quen mỗi ngày hâm lại món ăn của ngày hôm trước...

Chúa nhật Lễ Chúa Hiển Linh – Năm B

(Bài đọc I: Is 60:1-6, 16; Bài đọc II: Ep 3:2-3a, 5-6; Tin Mừng: Mt 2:1-12) Tìm kiếm Chúa Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Hiển...