Trang chủ Canh tân Giáo Hội

Canh tân Giáo Hội

Tiếp tục đặt giáo xứ làm trung tâm

Jeffrey A. Mirus Trở lại cuối những năm 1960, khi lần đầu tiên tôi nhận thấy sự cấp thiết của việc canh tân Giáo hội,...

Giáo dân có thể canh tân Giáo hội bằng cách nào?

Jeffrey A. Mirus Trong tháng Ba và tháng Tư, tôi đã gợi ý rằng những gì giới kinh doanh gọi là giảm biên chế là...

Những trở ngại cho việc canh tân Giáo Hội

Jeffrey A. Mirus “Đường lối của Giáo hội trong thời đại của chúng ta không thể cứ tiếp tục từ chối sự đòi hỏi một...

Đòi hỏi đầu tiên của việc canh tân Giáo hội trong thời đại chúng...

Jeffrey A. Mirus Giáo hội Công giáo thường được gọi là “Giáo hội của mọi người”, vì một lý do rất cơ bản: Giáo hội...

Những lập luận tồi trong việc thay đổi Giáo hội

Jeffrey A. Mirus Như tất cả chúng ta đều biết, sự thay đổi về văn hóa ảnh hưởng sâu sắc đến những xác tín của...

Chống lại nền độc tài của chủ nghĩa tương đối – một linh hồn...

Jeffrey A. Mirus Như một bài tập trí tuệ, bất cứ ai có thể suy nghĩ bình thường ngay lập tức nhận ra rằng thuyết...

LỜI GIỚI THIỆU

Mệnh lệnh canh tân, các bài viết về việc canh tân Giáo hội (Imperative for Renewal, Essays on restoring the Church’s health) của tiến...