Thánh Vinh Sơn Phaolô – nhà đào tạo các linh mục

STANISŁAW WYPYCH, CM Dẫn nhập Đời sống gương mẫu và giáo huấn của thánh Vinh Sơn đã ảnh hưởng đến nhiều người nổi tiếng trong Giáo...

Cầu nguyện theo linh đạo Vinh Sơn

Javier Álvarez Murguía, CM Giới thiệu Tôi cảm thấy rất thích thú khi chuẩn bị bài suy tư về “Cầu nguyện theo linh đạo Vinh Sơn”...

Quy Luật: Sống ơn gọi độc thân

Robert P. Maloney, CM “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh...

Cuộc họp trực tuyến của các phó cáo thỉnh tiến trình phong thánh và...

Cuộc họp trực tuyến với Tổng Cáo Thỉnh, cha Giuseppe Guerra, CM, cùng tất cả các phó cáo thỉnh tiến trình phong thánh và...

Thánh Vinh Sơn Phaolô: Việc chữa lành những thương tích hôm qua và hôm...

Marlio Nasayó Liévano, CM Vào ngày 9 tháng 5, thánh lễ mừng kính thánh nữ Louise de Marillac, vị thánh nữ mà thánh thi của...

Quy luật: Yêu thương nơi gia đình

Robert P. Maloney, CM “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có...

Sự khác nhau giữa Thần Học Giải Phóng và Chủ Nghĩa Cộng Sản (hay...

Khi nói đến thần học giải phóng, người ta liền nghĩ ngay đến Gustavo Gutierrez. Gutierrez được coi là cha đẻ của thần học...

Đặc sủng – Linh đạo Vinh Sơn và lối sống của chúng ta

Juan Patricio Prager  Dẫn nhập Chủ đề “Đặc Sủng – Linh Đạo Vinh Sơn Và Lối Sống Của Chúng Ta” đã dẫn đưa tôi bén rễ...

Tại sao phá thai thì trái đạo đức theo quan điểm Kinh Thánh

I. Giới thiệu Phá thái luôn luôn gây ra những tranh luận nảy lửa trong xã hội. Những người ủng hộ phá thai nói rằng...

Quy Luật: Lấy Đức Kitô làm trung tâm

Robert P. Maloney, CM “Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ...