Tôi đã dành 30 năm để tư vấn cho các linh mục có vấn...

Tiến sĩ Paul Midden Đối với các linh mục Công giáo, tình yêu đóng một vai trò chính yếu then chốt. Họ nói không ngừng...

Cảm Nghiệm Tâm Linh Về Đức Kitô Theo Chân Phước Durando

DẪN NHẬP Cha Giovani Rinaldi, bề trên nhà Paix de Chieri đã nói sau khi nghe tin cha Marcantonio Durando qua đời: Chúng ta đã...

Tông Thư ‘Admirabile Signum’ Của Đức Phanxicô Về Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng...

Chuyển ngữ: Lm GB Nguyễn Quốc Thư, CM 1/ Hình ảnh hang đá Giáng Sinh làm say mê, quá thân thương đối với dân Kitô...

Tìm Hiểu Gia Phả Đức Giêsu Theo Thánh Mathêu

Theo cha Maloney, CM Cựu Tổng quyền Tu Hội Truyền Giáo. Chuyển ngữ: Lm. GB Nguyễn Quốc Thư, CM   Hằng năm, vào ngày 17 tháng 12, trong...

Những Vị Thầy Ảnh Hưởng Trong Đời Thánh Vinh Sơn

William A. Warrd nói rằng: “Người thầy trung bình chỉ biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh...

Một Tiến Trình Đào Tạo Đối Với Những Thách Đố Hiện Tại

Sơ María Rosaura González Casas, STJ  Tóm Tắt Thực trạng lạm dụng tình dục do các linh mục và các tu sĩ nam nữ gây ra,...

Bí Tích Hòa Giải Trong Sứ Vụ Của Nhà Thừa Sai Vinh Sơn

Nếu nói Gannes-Foleville là biến cố khai sinh Tu hội Truyền giáo, thì bí tích hòa giải phải là điều cốt lõi nơi Gannes-Foleville....

Vinh Sơn Phaolô, Vị Thánh Xây Dựng Hòa Bình

Ngôn sứ Giôna không vâng lệnh Đức Chúa, mà trốn đi Tác-sít, tránh nhan Ngài, nên Đức Chúa cho một trận cuồng phong khiến...

Căn Tính Của Tu Hội Truyền Giáo Lúc Khởi Đầu Thế Kỷ Thứ V

Vinícius Augusto Teixeira, CM Chủ đề căn tính thường xuất hiện trong những suy tư và thảo luận của chúng ta. Điều này đặc biệt...

Biện Phân Theo Vinh Sơn

Hugh O'Donnell, CM. Tôi bắt đầu quen biết với các chị Nữ Tử Bác Ái vào năm 1970, khi chị Mary Rose McPhee và Cha...