Chúa Nhật Thứ II TN  – Năm A

0
49

(Bài đọc I: Is: 49:3,5-6; Bài đọc II: 1 Cr 1:1-3; Tin Mừng: Ga 1:29-34)

Tìm kiếm điều cao trọng

Hôm nay chúng ta đã bắt đầu Mùa Thường Niên, một mùa ngoài các cử hành phụng vụ cách đặc biệt như Mùa Vọng, Giáng Sinh, Mùa Chay hoặc mùa Phục Sinh. Trong thời gian này, các bài đọc thường có tính chất giáo huấn. Vì vậy, chúng ta phải lắng nghe bằng cả con tim, cũng như bằng đôi tai của mình. Trong các bài đọc hôm nay, Thiên Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta phục vụ trong Kế hoạch Cứu độ của Ngài. Tất cả mọi người đều được kêu gọi tham gia! Ngay cả Chúa Giêsu cũng có một phần trong kế hoạch thiêng liêng này, và điều then chốt, là Ngài không lùi bước trước kế hoạch đó.

Trong Bài đọc thứ nhất, trích Sách Ngôn sứ Isaia (49:3-6), chúng ta nghe Thiên Chúa kêu gọi ngôn sứ Isaia làm tôi tớ Ngài, trong việc rao giảng cho dân Israel và Giuđa vào cuối thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Đây là thời kỳ đau buồn và tuyệt vọng, sau khi cuộc Lưu đày ở Babylôn kết thúc và người dân quay trở lại khu vực xung quanh Giêrusalem và tìm thấy rất ít những gì họ đã bỏ lại trước đó. Trong thông điệp này, Thiên Chúa hứa “vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất” (Is 49,6). “Ánh sáng” này đã và đang là Chúa Hài Đồng mà chúng ta vừa mừng lễ Giáng sinh.

Thánh vịnh Đáp ca (40:2-10) dựa trên sự dạy dỗ từ sách Samuel quyển thứ nhất (xem 1 Sm 15:22-23). Điệp khúc xuất phát từ Thư hipri (10:9) đều đề cập đến việc tuân theo ý muốn của Thiên Chúa là vượt trội hơn tất cả các hình thức thờ phượng bên ngoài. Chúng ta phải ghi nhớ rằng, sự thờ phượng Thiên Chúa của chúng ta phải phù hợp với ý muốn của Ngài, không phải ý muốn của chúng ta.

Bài đọc thứ hai trích từ Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (1:1-3), trong đó ngài nói với chúng ta rằng cả ngài, Phaolô và tất cả các thánh đã được kêu gọi trở thành tôi tớ của Thiên Chúa, “được kêu gọi làm dân thánh” (1 Cr 1,2), nhờ Chúa Giêsu Kitô, trong việc đưa nhân loại trở về với Thiên Chúa Cha— mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch của Thiên Chúa.

Trong Bài Tin Mừng, trích Tin Mừng theo thánh Gioan (1:29-34), chúng ta nghe ông Gioan Tẩy Giả giải thích lý do ông rao giảng: ông vâng phục Đấng sai ông đi rao giảng và làm phép rửa, “nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en” (Ga 1,31), hoặc dọn sẵn con đường để dẫn đến Chúa Giêsu Kitô. Bằng cách đó, ông Gioan trở thành nhân chứng đầu tiên cho thiên tính của Chúa Kitô. Chúng ta đã bao giờ nghĩ đến việc trở thành nhân chứng cho Chúa Kitô chưa? Nó không phải là dễ dàng và tuy nhiên, nó sẽ là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta.

Đó là thái độ giúp Gioan nhận ra Chúa Giêsu. Với sự hiểu biết sâu sắc về ơn gọi ngôn sứ của mình, Gioan đã nhận ra một điều gì đó vĩ đại hơn nơi Chúa Giêsu, một điều gì đó phản ánh Thiên Chúa nhiều hơn và nhiều hơn về tương lai đã hứa của Thiên Chúa. Do đó, Gioan đã thốt lên những lời đầy mầu nhiệm mà chúng ta lập lại trong mỗi Thánh Lễ, “đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” Ân sủng thúc đẩy Gioan trong ơn gọi của mình, đã khiến ông nhận ra ân sủng tràn đầy Chúa Giêsu.

Chúng ta, đang sống trong nền văn hóa hưởng thụ và tự do thái quá, và bị khước từ bởi bất kỳ suy nghĩ nào về sự quy phục, nhưng lại không nhận ra điều đó. Chẳng hạn, chúng ta đã trở nên nghiện thể thao, mua sắm, ẩm thực và đôi khi nghiện những người có thông điệp và mục tiêu kỳ lạ. Đây là một hình thức quy phục. Vào thời điểm này, bắt đầu một năm mới, chúng ta hãy xem lại hướng đi của cuộc đời mình và xem cần phải điều chỉnh những gì? Hãy nhớ rằng tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta và kêu gọi chúng ta bước vào một mối quan hệ, mà ở đó sự vâng lời và phục vụ mang lại sự tự do và nâng cao tinh thần, thay vì gò bó hoặc hạn chế với những quy phục mang tính trần tục của mình. Chúng ta có nhận ra sự cao trọng đó nơi con người của Đức Giêsu?

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM