CÔNG BỐ TỔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ 43 CỦA TU HỘI TRUYỀN GIÁO

0
1206

Roma ngày 19 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ TỔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ 43 CỦA TU HỘI TRUYỀN GIÁO

Anh em thân mến,

Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu hằng ở cùng chúng ta!

Với tâm hồn tràn ngập niềm vui và hy vọng, trong sự trông chờ hoa trái của Chúa Thánh Thần, hôm nay, tôi công bố chủ đề Tổng Đại Hội lần thứ 43 của Tu Hội Truyền Giáo, dự kiến được tổ chức tại Nhà Mẹ của chúng ta ở Paris, bắt đầu từ ngày 27/6 đến ngày 15/7/2022.

Trong trường hợp đến tháng 6/2021, nếu các thành viên của uỷ ban điều phối tiến trình tu sửa tại Nhà Mẹ báo cho chúng ta biết họ không thể hoàn tất công việc trước Tổng Đại Hội, thì chúng ta sẽ xem xét các lựa chọn dựa trên những đề xuất của Ban Tổng Cố vấn tại Khoá họp các Giám tỉnh CM ở Manila, Philippines hồi tháng 6/2019.

Chủ đề của Tổng Đại Hội lần thứ 43 này là:

Phục hồi căn tính của chúng ta trong đầu thế kỷ thứ 5 của Tu Hội Truyền Giáo

Quá trình chọn lựa đề tài này khởi đầu tại Khoá họp các Giám tỉnh CM ở Manila, Philippines hồi tháng 6/2019, và tiếp tục được suy tư trong các cuộc họp Tổng Cố vấn khác cho đến Phiên họp Tempo Forte gần đầy nhất của chúng ta hồi tháng 3. Vào thời điểm đó, các thành viên được bổ nhiệm vào Uỷ ban Trù bị cho Tổng Đại Hội đã đến Nhà Trung Ương để tiến hành soạn thảo các tài liệu sẽ được gửi tới các thành viên nhằm chuẩn bị cho Tổng Đại Hội. Tiến trình này bao gồm việc chọn lựa những từ ngữ sau cùng cho đề tài. Theo cách tốt nhất có thể, đề tài này sẽ phản ánh những gì chúng ta sẽ thấy như là thực tại, sức mạnh, thách đố, ước mơ và những ưu tiên của chúng ta trong buổi bình minh thế kỷ thứ năm của Tu Hội Nhỏ.

Uỷ ban Trù bị bao gồm các thành viên sau: cha Gregorio Bañaga Lapus (Điều phối viên, Tỉnh dòng Philippines), cha Thomas J. Stehlik (Tỉnh dòng Đông Hoa Kỳ), cha Jaroslav Jaššo (Tỉnh dòng Slovakia), cha Guénolé Feugang (Phụ tỉnh Cameroon), cha Frédéric Pellefigue (Tỉnh dòng Pháp), cha Rolando Gutiérrez Zuñiga (Phụ tỉnh Costa Rica), và tu huynh Stuardo Alberto Marroquín (Tỉnh dòng Trung Mỹ)

Việc chuẩn bị này dĩ nhiên không chỉ là trách nhiệm của Uỷ ban Trù bị. Chúng tôi đang rất nỗ lực lôi kéo từng thành viên tham gia vào tiến trình chuẩn bị Tài liệu làm việc này. Các tài liệu này sẽ là cơ sở cho kinh nguyện, suy tư và chia sẻ của chúng ta nhằm đi đến một kế hoạch hành động cụ thể cho sáu năm tiếp theo trong thời gian Tổng Đại Hội của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm tích cực tham gia trong suốt hai năm trước Tổng Đại Hội này.

Anh em thân mến, tôi muốn khích lệ mỗi người chúng ta tham gia tích cực vào tiến trình chuẩn bị cho Tổng Đại Hội của chúng ta vào tháng 6/2022. Tôi cũng muốn mời gọi tất cả các Bề trên địa phương, các Giám tỉnh, các Bề trên Miền và các Bề trên các Vùng truyền giáo quốc tế dành nhiều thời gian và chuẩn bị không gian cần thiết cho các Đại hội Nhà cũng như Đại hội Tỉnh, nhằm đưa ra câu trả lời kỹ lưỡng cho các câu hỏi nghiên cứu mà chúng ta sắp nhận được. Ngang qua kinh nguyện và suy tư riêng cũng như chung, chúng tôi hy vọng sẽ giúp mỗi thành viên của Tu Hội Nhỏ cùng mơ ước một giấc mơ của Đức Giêsu dành cho Tu Hội Nhỏ trong buổi đầu thế kỷ thứ năm này.

Trong lá thư của tôi ngày 25/1/2020, tôi đã kêu gọi tất cả chúng ta “phát động cầu nguyện” cho việc chuẩn bị Tổng Đại Hội tới đây. Tôi muốn nhắc lại lời kêu gọi đó theo mức độ cá nhân, cộng đoàn, Tỉnh dòng, Miền và các vùng truyền giáo quốc tế. Ước mong sao việc phát động cầu nguyện này cũng được mở rộng đến mọi thành phần khác trong Gia đình Vinh Sơn, cũng như đến tất cả những ai chúng ta có thể cậy nhờ cầu nguyện.

Uỷ ban Trù bị sẽ gửi cho chúng ta một lời kinh được soạn thảo cách đặc biệt để đọc mỗi ngày trong thời gian chuẩn bị cho Tổng Đại Hội. Tuy nhiên, việc cầu nguyện của chúng ta không nhất thiết bị giới hạn trong lời kinh này. Bằng sáng kiến và óc tưởng tượng, chúng ta có thể thêm những hình thức cầu nguyện mới, theo những mức độ khác nhau trong Tu hội, đồng thời lôi kéo các thành viên khác trong Gia đình Vinh Sơn, các Dòng tu khác, các Hiệp hội Giáo dân, các giáo xứ, trường học, trung tâm xã hội, chủng viện, nhà tĩnh tâm, giáo phận, giáo xứ… mà chúng ta phục vụ, giúp chúng ta cầu nguyện cho Tổng Đại Hội.

Qua việc phát động cầu nguyện, tin tưởng Chúa Quan Phòng, toàn tâm toàn ý tham gia vào các mức độ khác nhau của tiến trình chuẩn bị cho Tổng Đại Hội, chúng ta có thể khiêm tốn đợi trông một “Lễ Hiện Xuống mới” cho Tu Hội Nhỏ của chúng ta.

Người anh em trong thánh Vinh Sơn!

Tomaž Mavrič, CM
Bề trên Tổng Quyền

Fx. Đức chuyển ngữ