Cộng đoàn Đăk-song mừng Đại lễ thánh Vinh Sơn 2022

0
348

Hàng năm vào ngày 27/09, Giáo hội đặc biệt dành riêng ngày này mừng kính lễ thánh Vinh Sơn Phaolô. Cách riêng, lần đầu tiên cộng đoàn Đăk-song cùng toàn thể giáo dân cũng tề tựu trong ngôi thánh đường giáo xứ Hương Sơn để cử hành thánh lễ mừng kính thánh Vinh Sơn Phaolô, tổ phụ của chúng ta. Trong thánh lễ có sự hiện diện của các ngành trong gia đình Vinh Sơn: Các cha cộng đoàn Đăk-song, cộng đoàn Xuân Hòa, các Soeurs Nữ Tử Bác Ái, cộng đoàn Mai Hạnh Hòa An, các bà bác ái giáo xứ Vinh An, giới trẻ con Đức mẹ Giáo xứ Hương Sơn, quý cha đồng tế cụm Đăk-song, quý Soeurs dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm, thân nhân, ân nhân, quý khách cùng với sự hiện diện và cộng tác của các ban ngành trong giáo xứ Hương Sơn.

Trong bài giảng cha chủ tế nói rằng, khi nói đến cha Thánh Vinh Sơn Phaolô, người ta sẽ dễ dàng nhớ đến hình ảnh: một Linh mục hăng say, âu yếm chở che những người nghèo khổ, các trẻ em bị bỏ rơi nơi góc đường xó chợ. Điều đó thánh nhân đã kín múc từ Tin Mừng theo thánh Máthêu (Mt 25,31-46): Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta bảo thật với các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta. Những gì mà chúng ta trao ban hay cho đi, thì những cái đó sẽ thuộc về chúng ta. Còn những cái mà chúng ta luôn giữ cho mình thì những cái đó sẽ thuộc về người khác.

Ước gì qua lời mời gọi trong Tin Mừng ngày đại lễ thánh Vinh Sơn, mỗi người chúng ta luôn biết noi gương, bắt chước thánh Vinh Sơn tổ phụ, tận tụy phục vụ người nghèo, bằng mồ hôi và nước mắt của mình. Vì phục vụ người nghèo, chính là phục vụ Đức Kitô. Đức Kitô hiện thân nơi Người Nghèo! Cha thánh Vinh Sơn đã xác tín rằng: người nghèo là Chúa và là Chủ của chúng ta.

BTT