Điểm Truyền giáo Quốc tế Chad-COVIAM

0
84

Dẫn nhập

Dường như, bài thuyết trình này được chú ý vì được trình bày trong bối cảnh cơn đại dịch COVID-19 và giới thiệu một cách ngắn gọn súc tích về ba điểm hiện diện của anh em Vinh Sơn chúng ta ở Chad, đó là Cộng đoàn Bebalem (gồm Giáo xứ Saint John the Baptist và Trường Trung học – Trung học cơ sở Saint John the Baptist); Tiểu Chủng viện (Học viện Saint John Paul II), tại Giáo phận Moundou; và Tiểu Chủng viện Saint Etienne ở Tổng giáo phận N’Djamena.

I. TÌNH HÌNH “THỰC TẾ HIỆN NAY” CỦA ĐIỂM TRUYỀN GIÁO

Ban Truyền giáo: Được thành lập từ năm 2011.

Số lượng: 7 (6) – thời điểm năm 2020

Nhân sự:

1.      Cha MONINGA ANDONGELE Léon – đến đây ngày 16 tháng 2 năm 2016, từ Cộng hòa Dân chủ Congo (RDC). Ngài là Bề trên từ ngày 25/01/2018; là Hiệu trưởng kiêm Giáo sư tại Học viện (2016).

2.      Cha UMETIETIE Ambrose Esigbemi – đến đây ngày 23 tháng 3 năm 2014, từ Nigeria. Ngài là quản lý của điểm truyền giáo từ năm 2014; linh hướng kiêm quản lý Tiểu Chủng viện (2016).

3.      Cha DISUKA Sylvain Rémy – đến đây năm 2015, từ Cộng hòa Dân chủ Congo (RDC). Ngài là cha sở Giáo xứ Saint John the Baptist ở Bebalem (2017).

4.      Cha EZE Kenneth – đến ngày 17 tháng 4 năm 2017, từ Nigeria. Ngài là cha quản nhiệm và Hiệu trưởng Trường Trung học – Trung học cơ sở Saint John the Baptist ở Bebalem (2017).

5.      Cha TUTUWAN AWUNJIA Emmanuel – đến đây ngày 9 tháng 10 năm 2019, từ Cameroon. Ngài là Giám đốc Tiểu Chủng viện Saint Etienne ở N’Djamena.

6.      Cha BONGONGO BOMBULU Dieudonné – đến đây vào ngày 17 tháng 12 năm 2019, từ Cộng hòa Dân chủ Congo (RDC). Ngài là quản lý và linh hướng của Tiểu Chủng viện Saint Etienne ở N’Djamena.

1. Cộng Đoàn Vinh Sơn Bebalem: Giáo Xứ Và Trường Trung Học – Trung Học Cơ Sở

Bebalem là một thành phố của Chad, nằm trong vùng Logone Occidental thuộc địa phận Ngourkosso. Đây là thủ phủ của quận Bebalem. Thị trấn gần nhất là Moundou, cách 75 km. Điểm truyền giáo của Tu hội Truyền giáo được thành lập ở đây từ năm 2011. Tuy nhiên, sự hiện diện của các Nữ tử Bác ái đã được ghi nhận từ năm 2002.

Trên bình diện tôn giáo, số lượng Kitô hữu đã tăng lên, nhưng đời sống đức tin còn cả một chặng đường dài phía trước. Vì vậy, việc phúc âm hóa toàn diện là điều rất cần thiết.

Trường Trung Học –  Trung Học Cơ Sở: Trường này được mở vào năm 2015. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ trẻ em đi học thấp và có tình trạng trẻ em từ chối đến trường, đặc biệt là ở trẻ em nữ. Đối với Trường Trung học  – Trung học cơ sở Saint John the Baptist ở Bebalem, năm học 2017-2018 được xem là một năm nổi bật, nhờ sự thành công trong các kỳ thi trung học. Điều này đã khơi dậy lòng tin của nhiều bậc phụ huynh.

2. Cộng Đoàn Vinh Sơn Ở Tiểu Chủng Viện: Học Viện Saint John Paul II

Học viện Saint John Paul II nằm trong khu phố Guelbé thuộc khu tự trị Moundou. Học viện này giáp ranh với Nhà thờ Thánh Tâm của Giáo xứ Chánh Tòa. Khu phố Guelbé nằm ở phía đông thị trấn Moundou trên tả ngạn sông Logone. Thị trấn của Moundou nằm cách thủ đô N’Djamena khoảng 550 km. Đấng bản quyền địa phương là Đức Cha Joachim Kouraleyo Tarounga. Năm học 2019-2020, Học viện Saint John Paul II đã tiếp nhận 67 tiểu chủng sinh.

3. Cộng Đoàn Vinh Sơn Tiểu Chủng Viện Thánh Etienne

Trong bối cảnh hiện tại, các anh em thành viên Vinh Sơn cư ngụ ở nhà Saint Theresa Avila, thuộc vùng Amtoukouin trong Tổng giáo phận N’Djamena. Cơ sở mới của Tiểu Chủng viện Saint Etienne nằm cách thủ đô Koundoul 15 km. Các thành viên Vinh Sơn làm công việc xúc tiến ơn gọi và phục vụ cho OPM của giáo phận.

II. KẾT LUẬN: Triển vọng tương lai

Hiện nay các biện pháp ngăn chặn đại dịch đang có hiệu lực và thời gian phong toả vẫn còn. Việc lưu thông trở lại để học sinh, sinh viên vào các lớp thi là từ ngày 21-25/6/2020.

Từ cộng đoàn giáo xứ do anh em Vinh Sơn coi sóc và từ trường Trung học – Trung học cơ sở Saint John the Baptist ở Bebalem, các nhà truyền giáo cảm nghiệm được niềm vui trong việc phục vụ người nghèo (Lc 4,18-19). Tuy nhiên, những thách đố mục vụ là rất lớn và đòi hỏi phải có công cuộc Phúc Âm hóa toàn diện. Hiện nay, ở đây cần có cơ sở hạ tầng mới cho các lớp học. Cộng đoàn Vinh Sơn Học viện Saint John Paul II đang thực hiện công việc phục vụ này với sự cộng tác của Giám mục địa phương và theo chỉ thị của Giáo hội ở Chad về vấn đề này. Cộng đoàn N’Djamena đang trong quá trình thành lập. Công việc sửa chữa ngôi nhà đã bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Trong thời gian chờ đợi chỉ thị rõ ràng từ COVIAM, việc xúc tiến văn hóa ơn gọi vẫn còn chậm chạp và rụt rè. Đây là một quan điểm để đồng hành và phân định nghiêm túc. Gia đình Vinh Sơn cũng hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau bởi các ngành của mình: Các Nữ tu Bác ái của Thánh Jeanne Antide Thouret, các Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô, Hiệp hội Thánh Vinh Sơn Phaolô, và Hiệp hội Bác ái Quốc tế.

Tương lai của điểm Truyền giáo Quốc tế ở Chad có vẻ đầy triển vọng. Việc kiếm thêm các cơ sở thuộc về Tu hội đang trở thành một nhu cầu cần thiết. Tinh thần Vinh Sơn đang bén rễ trên vùng đất Châu Phi này. Đối với nhóm truyền giáo, “Chúa Giêsu Kitô, Quy luật của Tu hội Truyền giáo” tạo ra niềm vui và sự chia sẻ.

Nguồn lực tài chính của địa phương đang là một vấn đề.

Việc tìm kiếm nguồn nhân lực để đáp ứng những lời kêu gọi mới, chẳng hạn như những lời kêu gọi từ Tổng giáo phận N’Djamena đã tạo nên một sự hấp dẫn để hướng tới các vùng ngoại vi của Giáo hội và xã hội của chúng ta.

Thân ái trong Thánh Vinh Sơn Phaolô

Điểm Truyền giáo Quốc tế CHAD/COVIAM thuộc Tu hội Truyền giáo.

EZE Kenneth, CM

Dom. Trịnh Công Sơn chuyển ngữ