Ngày 10.12 : Chân phước Marc Antoine Durando

0
141

Ca Nhập lễ : Tv 15, 5-6

Những người thuộc trọn về Thiên Chúa hát ca : “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, phần tuyệt hảo may mắn đã về con.”

Lời nguyện Nhập lễ :

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã thánh hoá Chân phước linh mục Mác-Cô Antôn qua ân ban chiêm niệm  cuộc Thương Khó của Đức Kitô, và Chúa đã làm cho chân phước trở nên lỗi lạc nhờ ơn biết lo liệu, và sự ân cần đối với người nghèo và bệnh nhân; xin cho chúng con, qua đời sống ngài và nhờ lời chuyển cầu của ngài, chúng con biết tuân theo giáo huấn Phúc Âm và yêu mến Chúa với tình con thảo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…

Bài đọc 1 : Hc 2,7-11

  • Lời Chúa trong sách Huấn ca

Hỡi ai kính sợ Đức Chúa,
hãy trông đợi lòng lân tuất của Người,
đừng lìa xa Người kẻo ngã.
Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào Người,
và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu.
Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trông ơn lành,
niềm vui không cùng và lòng thương xót.
Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem :
nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ ?
Hay có ai bền tâm kính sợ Người mà bị bỏ rơi ?
Hoặc có ai kêu cầu Người mà bị Người khinh dể ?
Vì Đức Chúa là Đấng nhân từ và hay thương xót :
Người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 15

Đ. Lạy Chúa, xin giữ gìn con vì Chúa là niềm hy vọng duy nhất của con.

– Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
Vì bên Ngài con đang ẩn náu.
Con thưa cùng Chúa : Ngài là Chúa con thờ,
là chén phúc lộc dành cho con,
số mạng con, chính Ngài nắm giữ. 

Đ. Lạy Chúa, xin giữ gìn con vì Chúa là niềm hy vọng duy nhất của con.

– Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.
Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

Đ. Lạy Chúa, xin giữ gìn con vì Chúa là niềm hy vọng duy nhất của con.

– Ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:
trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi ! 

Đ. Lạy Chúa, xin giữ gìn con vì Chúa là niềm hy vọng duy nhất của con.

Tung hô Tin Mừng : Mc 1, 15

Ha-lê-lui-a, Ha-lê-lui-a. Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.

Bài Tin Mừng : Lc 10,1-10

  • Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Lu-ca

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông : “Lúa chín đầy đồng mà thợ  gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa  gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này !” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì mà người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”.

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện Tiến lễ :  

Lạy Chúa, xin đoái nhận lễ vật chúng con dâng trên bàn thờ Chúa biểu lộ lòng tôn kính của chúng con, các tôi tớ Chúa, trong ngày mừng kính chân phước Mar-Cô Antôn. Xin cho chúng con biết khước từ của cải trần gian, để chỉ lấy Chúa làm của quí giá duy nhất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô…

Kinh Tiền tụng :

Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi và mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúa được tôn vinh trong cộng đoàn các thánh :
khi tuyên dương công trạng các ngài,
Chúa tuyên dương chính hồng ân của Chúa .
Từ nếp sống của các ngài,
Chúa ban cho chúng con gương sáng,
nhờ sự hiệp thông với các ngài,
Chúa cho chúng con một gia đình,
và nhờ lời các ngài chuyển cầu,
Chúa ban ơn trợ giúp chúng con.
Nhờ những chứng nhân thế giá như vậy nâng đỡ,
chúng con xông vào cuộc chiến dành sẵn cho chúng con,
và cùng với các ngài, chúng con được lãnh nhận
triều thiên vinh quang bất diệt,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Chính nhờ Người,
các thiên thần ca ngợi sự cao cả của Chúa,
các quyền thần trên trời thờ lạy Chúa,
cùng các đạo binh thiên quốc
đồng hân hoan chúc tụng Chúa.
Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài
hợp tiếng ca ngợi và tung hô Chúa rằng :

Ca Hiệp lễ : Mt 19,27-29

“Thầy bảo thật anh em : anh em là những người đã theo Thầy, anh em sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp”.

Lời nguyện Hiệp lễ :

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con lại cầu xin Chúa, sau khi đã được bổ sức nhờ việc hiệp lễ này. Theo gương Chân phước Mác-cô An tôn, ước chi chúng con chỉ biết tìm kiếm một mình Chúa, và sống làm những con người mới trên trần gian này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…