Phân Khoa Thần Học, Đại Học Adamson Tài Trợ Sách Cho Học Viện Durando

0
343

Sáng thứ Sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2019, thầy Phêrô Phạm Minh Triều, CM đã thay mặt cha giám đốc học viện Durando GB. Nguyễn Trọng Thịnh CM để đón nhận số sách tài trợ từ thư viện thánh Justine (St. Justine library), đại học Adamson, Manila, Philippines. Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM trưởng khoa thần học và cũng là giám đốc thư viện đã ký quyết định tài trợ khoảng hơn 200 đầu sách thần học và triết học cho Tỉnh dòng Việt Nam. Tất cả các sách đều bằng tiếng Anh để giúp cải thiện nguồn sách nghiên cứu thư viện cho các sinh viên thuộc học viện Durando. Đây là đợt đầu tiên trong chương trình tài trợ với sự liên đới giữa Tỉnh dòng Vinh Sơn Việt Nam và Tỉnh dòng Philippines. Hy vọng, với sự cộng tác của các nhân viên thư viện, trong những năm tới học viện có thể nhận thêm nguồn sách từ tổ chức Theology Book Networld.

Hy vọng rằng việc bổ sung nguồn sách tiếng Anh cho thư viện Durado sẽ giúp các sinh viên thêm nguồn sách tham khảo phong phú cũng như khích lệ và cải thiện việc học Anh Văn nơi các sinh viên. Có lẽ, đây cũng là món quà giáng sinh cho các sinh viên trong mùa giáng sinh năm nay.

Manila, December 13, 2019.
Pt. Phêrô Phạm Minh Triều, CM