Quy Luật: Lấy Đức Kitô làm trung tâm

0
79

Robert P. Maloney, CM

“Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Kitô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa” (Ep 3, 17-19).

Chúng ta hãy bước đi tự tin trên con đường hoàng gia, mà trên đó, Đức Giêsu Kitô sẽ là người hướng dẫn và cố vấn cho chúng ta  (CED XI, 52).

Chúa Kitô là trung tâm tuyệt đối. Người là quy luật của chúng ta, như thánh Vinh Sơn đã nói. Điều này dường như quá rõ ràng, và không có gì quan trọng hơn. Ở nhà với gia đình, nơi làm việc với đồng nghiệp, ở trường học, trong giáo xứ, hay bất cứ nơi nào khác, người giáo dân của Gia đình Vinh Sơn nhắm đến việc “mặc lấy Chúa Giêsu Kitô” (Rm 13,14). “Ta là đường, là sự thật và là sự sống”, Chúa Giêsu nói “không ai đến được với cha mà không qua thầy”, “Ta là cửa chuồng chiên”, “Ta là mục tử ”, “Ta là ánh sáng thế gian”, “Ta là cây nho”, “Ta là bánh thật từ trời xuống, ai ăn thịt và uống máu tôi, sẽ được sống muôn đời.” [1]

Chúa Phục Sinh đã vượt qua giới hạn của không gian và thời gian. Người yêu cầu các kẻ theo Người trong mọi thời đại, hãy học hỏi nơi Người: rằng Người đến từ Chúa Cha và đi đến với Chúa Cha; rằng Người nói sự thật với lòng can đảm và tình yêu thương; rằng Người là người hiền lành và khiêm nhượng; rằng Người gọi chúng ta là bạn hữu của Người; rằng Người đặc biệt mang Tin Mừng cho những người nghèo và bệnh tật, cho những người có cõi lòng tan nát và tội lỗi, cho các tù nhân và những người bị giam cầm; và rằng Người trung thành cho đến chết.

Theo Chúa Kitô không có nghĩa là sao chép cuộc đời của Người theo nghĩa đen. Hoàn cảnh sống của một người Công giáo thế kỷ 21 hoàn toàn khác với hoàn cảnh sống của một người Do Thái thời thế kỷ thứ nhất. Trong khi một số thực hành từ thời và nơi chốn của Chúa Giêsu có thể được chuyển sang cho chúng ta, nhưng cũng có những thực hành khác thì không thể. Giáo hội sống động, cộng đoàn của những người tin tập hợp nhân danh Chúa và được khẳng định về đức tin bởi giáo hoàng và hội đồng giám mục, sẽ củng cố bạn trong việc giải thích Lời Chúa trong bối cảnh ngày nay.

Chúa Kitô hiện diện với bạn bằng nhiều cách, đặc biệt trong Lời của Người, trong Bí tích Thánh Thể, trong cộng đoàn tạo nên thân thể Người, và trong những thành phần đau khổ mà Người gọi là anh chị em của Người.

Bằng lời rao giảng và hành động của mình, Đức Kitô sẽ dạy cho bạn biết tình yêu thương là gì. “Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em” (1 Ga 3,16). Vì vậy, hãy được hoán cải để yêu thương mỗi ngày.

Với Chúa Giêsu Kitô, bạn được mời gọi lên đường đến Giê-ru-sa-lem, thành phố của đau khổ và vinh quang. Khi bạn đăng trình, hãy biết rằng chính Chúa đồng hành với bạn. Hãy lắng nghe lời Người khi Người nói chuyện với bạn. Nhận biết rằng bạn được kêu gọi để phục vụ, chứ không để được phục vụ. Giúp đỡ người khác mang lấy những gánh nặng của họ. Chia sẻ của cải của bạn với những người thiếu thốn.

Trong suốt cuộc hành trình, “mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa”(Dt 12,2). Đừng ngần ngại đi đến nơi Người muốn dẫn bạn đi. Đừng nhìn lại phía sau, cũng đừng ở lại nơi bạn đang ở. Nhìn về tương lai với lòng tin tường nơi Chúa.

Trên hết mọi thứ, những cách lối tập trung vào Đức Kitô mời gọi bạn lắng nghe Lời của Chúa và cho phép Người thâm nhập vào trong tâm trí và trái tim của bạn, để những cách nhìn, cách cảm nhận, cách suy nghĩ, cách đánh giá và hành động của Đức Kitô trở thành lối sống của bạn.

Để giúp bạn tập trung vào Đức Kitô suốt ngày sống:

    • Hãy chiêm niệm trong mười phút mỗi buổi sáng về bản thân hoặc những lời của Đức Kitô như được tìm thấy trong Kinh Thánh.
    • Hoặc, suy ngẫm trước một ảnh thánh, tập trung vào lòng thương xót của Chúa Giêsu.
    • Hãy mang theo một từ hoặc một cụm từ trong bài chiên niệm của bạn và lặp lại nó một cách suy chiêm vào những thời điểm yên tĩnh trong ngày, chẳng hạn như khi xếp hàng chờ đợi hoặc ngồi trên xe hơi.
    • Thay vào đó, hãy lặp lại “lời cầu xin Chúa Giêsu” thường xuyên trong ngày: “Lạy Chúa Giêsu Ki tô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con, là một kẻ tội lỗi.”
    • Cố gắng nhìn thấy Chúa Kitô trong những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Hãy tiếp cận Người trong họ, thông qua một số hình thức phục vụ thiết thực, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Hãy nhớ lại rằng những người thiếu thốn mà bạn phục vụ là anh chị em của bạn mà Đức Kitô đã xác định. Hãy ý thức rằng Giáo hội, để trung thành, phải có mối liên hệ đặc biệt với người nghèo.

Phạm Minh Triều, CM chuyển ngữ


[1] xem Ga 14,6; 10,7; 10:11;8:12;15:1; 6:41, respectively.