Suy Niệm Thứ 2 Sau CN III Mùa Chay

0
139

2 V 5,1-15a; Lc 4,24-30

Lời Chúa ngày hôm nay dạy chúng ta bài học loại bỏ tính tự cao. Thật vậy, ở bài đọc một sách các vua quyển thứ hai nói: Khi ông Ê-li-sa sai sứ giả nói với Na-a-man: Ông hãy đi tắm bảy lần trong dòng sông Gio-đan, da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch. Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói: “Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi cầu khẩn danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phong hủi mà chữa khỏi.”

Còn trong bài Tin Mừng, thánh Luca đã miêu tả tính cao ngạo của dân làng Na-da-rét: “Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường: Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”

Vậy làm sao để loại bỏ được tính tự cao? Dựa vào các bài đọc kinh thánh dạy cho chúng ta ba phương thức sau: 

Thứ nhất, ta phải tập có đức khiêm nhường. Ở bài đọc một nói rằng: Ông Na-a-man đã xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ, nên ông đã được sạch. Đó là một việc làm hết sức đơn giản mà lúc đầu ông đã từ chối, bởi chính tính cao ngạo của ông. Nhưng sau khi nghe lời khuyên của các tôi tớ, ông đã khiêm nhường thực hiện lời ngôn sứ, bệnh ông được lành sạch. Đối với con người ngày nay cũng thế, tính cao ngạo như một căn bệnh cố hữu. Đó là thứ bệnh mà có lẽ chỉ có phương thuốc khiêm nhường mới có thể chữa lành. Chính đức khiêm nhường giúp ta chấp nhận sự thật, nhận biết thân phận thụ tạo của mình, nhận ra mình chẳng là gì và nếu là gì thì đều bởi Thiên Chúa. Thật vậy, trong luật chung thánh Vinh Sơn cũng viết rằng: Chúng ta cần nỗ lực hết mình học bài học mà Đức Kitô dạy chúng ta: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúng ta hãy nhớ rằng, Đức khiêm nhường là con đường dẫn ta đến Nước Trời.”

Thứ hai, phải tôn trọng giá trị của người khác. Trong bài Tin Mừng thánh Luca nói rằng: Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường: “Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” Phải chăng người dân Na-da-rét mang nặng thành kiến về Chúa Giêsu: Con ông Giuse thợ mộc, những người lân cận của Chúa họ đều biết rõ, gia đình họ hàng Đức Giêsu chẳng có thế lực gì để họ tin vào Ngài. Nhưng Đức Giêsu nói cho họ biết trường hợp bà góa ở Sa-rép-ta miền Xi-đôn, và ông Na-a-man được Chúa yêu thương. Chính vì thiếu sự tôn trọng nên Đức Giêsu đã bị những người quê hương loại bỏ. Đối với con người ngày nay cũng đang hạ thấp về giá trị tôn trọng. Tôn trọng người khác ở đây không phải là tôn trọng chức quyền, địa vị, danh vọng…mà cần phải tôn trọng những giá trị nhân phẩm, tôn trọng những khác biệt của nhau, chấp nhận và yêu thương nhau. Vì thế, để được người khác thương mến, thì mỗi người chúng ta cần phải biết tôn trọng mặt tốt và cả mặt trái đối với những người sống lận với mình. thánh Vinh Sơn cũng dạy rằng: “Chúng ta phải lưu tâm và kính trọng những người khác. Cách đặc biệt là tôn trọng những người nghèo vì họ là nạn nhân đang bị chà đạp về nhân phẩm, họ là con cái của Chúa Kitô và là người Thầy của chúng ta.”

Thứ ba, chúng ta phải để Thần Khí thanh lọc con người của mình. Sách các vua quyển thứ hai nói: Ông Na-a-man trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt Ê-li-sa và nói: “Nay tôi biết rằng: trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en.” Ông Na-a-man đã được Thần Khí Chúa biến đổi không chỉ khỏi bệnh về thể xác, mà ngay cả tâm hồn cũng được lành sạch. Qua đó, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta cần phải thanh lọc con người cũ để trở thành con người mới trong Đức Kitô. Chúng ta cần để Chúa Thánh Thần biến đổi tâm trí và con người yếu hèn của mình. Bởi mọi tội lỗi của chúng ta đều bắt nguồn suy nghĩ, hành động đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần biến đổi tâm thần, nghĩa là biến đổi tầm nhìn, tư tưởng, suy nghĩ của con người tội lỗi để có tầm nhìn và suy nghĩ của Thiên Chúa, hướng tới sự thật trở nên con người mới, mạnh mẽ, hăng say và nhiệt thành hơn.

Tóm lại, các bài Kinh Thánh dạy chúng ta bài học loại bỏ tính tự cao. Để loại bỏ tính tự cao. Trước hết, ta phải tập có đức khiêm nhường. Thứ đến, phải tôn trọng giá trị của người khác. Sau cùng, chúng ta phải để Thần Khí thanh lọc con người của mình.  Lạy Chúa, Mùa Chay là mùa đổi mới. Xin cho mỗi người Kitô hữu biết sử dụng và sống thời gian Mùa Chay thánh này như là cơ hội để đổi mới chính mình, trở nên con người mới trong Chúa Kitô. Amen.

Phan Độ