Tạp chí Vinh Sơn số 03

0
324

Chúng ta được mời gọi để bước theo Đức Kitô, Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo (HP số 1). Lời mời gọi đó không những đòi hỏi chúng ta dấn thân phục vụ mang Tin Mừng và ơn cứu độ của Chúa đến cho những người nghèo khổ bất hạnh nhưng còn phải làm sao để cho những dấn thân và việc phục vụ đó đạt được hiệu quả.

Thánh Tổ phụ Vinh Sơn là một mẫu gương tuyệt vời của chúng ta về sự dấn thân không mệt mỏi để xoa dịu những nỗi đau thể xác và tinh thần cho những con người bất hạnh. Ngài còn là một con người đầy sáng tạo và có tài tổ chức kiệt xuất nên đã để lại những hiệu quả lớn lao trong việc loan báo Tin Mừng và phục vụ người nghèo.

Trong số ra lần này, chúng con cố gắng chuyển dịch một số bài suy tư đề cập đến việc chúng ta làm sao để tiếp bước theo Thánh Vinh Sơn trong việc loan báo Tin Mừng cho người nghèo. Chúng ta cần để cho nhãn quan của Thánh Vinh Sơn soi sáng cho những nhãn quan của chúng ta để khám phá và biện phân trước những thách đố của việc loan báo Tin Mừng và phục vụ người nghèo trong bối cảnh hôm nay. Nhờ đó mà công cuộc truyền giáo được hiện thực hóa và mang lại hiệu quả.

Đặc biệt, số ra lần này trở về với một khía cạnh lịch sử của Tu Hội, qua việc tìm hiểu cội nguồn và ý nghĩa Biểu Tượng và Châm Ngôn của Tu Hội về phương diện lịch sử cũng như ý nghĩa thần học. Việc khám phá nguồn gốc, ý nghĩa của Biểu Tượng và Châm Ngôn cũng phần nào cho ta thấy những bước thăng trầm của Tu Hội.

Cuối cùng, số ra lần này cũng cho chúng ta một vài suy tư về Thánh Giuse như để nhắc nhở chúng ta hướng đến ngài cách đặc biệt trong tháng kính Thánh Giuse. Thánh nhân như một mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta trong việc lắng nghe và vâng phục thánh ý của Chúa.

BTT