Tạp chí Vinh Sơn số 01

0
427

“Trong những thập kỷ qua, bắt đầu từ năm 1995 cho đến nay, trên Tạp chí Vincentiana của Tu Hội Truyền Giáo, đã đăng tải nhiều thông tin cũng như nhiều bài viết với những đề tài đa dạng và phong phú. Nhiều bài viết đã đưa ra những suy tư sâu sắc về mối tương quan giữa linh đạo Vinh Sơn và những vấn đề thiết thực trong bối cảnh của thời đại hôm nay.

Thiết tưởng những bài viết ấy, cần được chuyển dịch và phổ biến đến với mọi thành viên trong Tỉnh dòng Việt Nam, đặc biệt cho các anh em sinh viên trong các giai đoạn đào tạo, góp phần đào sâu linh đạo, ơn gọi và sứ vụ Vinh Sơn của mình.

Anh em Học Viện Durando cố gắng chuyển dịch một số bài viết thiết thực và hữu ích được chọn lựa từ Tạp chí Vincentiana từ bản tiếng Anh sang tiếng Việt, nhằm đáp ứng phần nào cho mục đích trên. Đây là một nỗ lực đáng trân quý của một số anh em sinh viên triết học và thần học, trước hết vì yêu mến, mong muốn hiểu biết sâu hơn và sống linh đạo Vinh Sơn, đồng thời cũng muốn được chia sẻ phần đóng góp nhỏ bé của mình cho những ai muốn học học hỏi và sống linh đạo rất sâu xa và phong phú mà Thánh Vinh Sơn đã để lại cho chúng ta qua Tạp chí VINH SƠN này.”