THÁNH LỄ VÀO – RA NỘI CHỦNG VIỆN 09/08/2019

0
605

09:00 sáng 09/08/2019, tại Nhà Thờ Thánh Tâm, địa phận Đà Lạt, nhà mẹ Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn – tỉnh dòng Việt Nam, cha bề trên giám tỉnh Phê-rô Nguyễn Công Tuấn, CM. đã cử hành Thánh Lễ Ra và Vào Nội Chủng Viện (tương đương với Tập Viện của các hội dòng khác).

Rất đông quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý ân nhân, thân nhân của Tu Hội và giáo dân giáo sở Thánh Tâm đã đến tham dự Thánh Lễ và chúc mừng cho quý thầy.

Trong dịp này, tỉnh dòng Việt Nam có 24 thầy Ra Nội Chủng Viện, sau khi quý thầy đã kết thúc 12 tháng tập sự để:

  • Đạt tới một sự trưởng thành hơn;

  • Từng bước đạt tới sự hiểu biết và kinh nghiệm đúng đắn về sứ mạng tông đồ và đời sống Tu Hội.

  • Đạt được kinh nghiệm về Thiên Chúa, nhất là trong đời sống cầu nguyện. (HP VI,2)

Bên cạnh đó, tỉnh dòng còn có thêm 10 thầy vào Nội Chủng Viện.

Đây là lần đầu tiên, tu hội có nhiều anh em trong giai đoạn Ra và Vào Nội Chủng Viện như vậy. Chắc hẳn đây là hồng ân lớn lao của Thiên Chúa dành cho Giáo Hội nói chung và dành cho Tu Hội Truyền Giáo nói riêng, trong thời điểm ơn gọi thiên triệu đang bị khủng hoảng trầm trọng trên thế giới.

Ban Truyền Thông Tu Hội Truyền Giáo, tỉnh dòng VN