Thành quả đầu tiên của Dự án VSO cho Tỉnh dòng Việt Nam

0
441

Văn phòng Liên Đới Vinh Sơn (VSO) là một chương trình trợ giúp của nhà Trung ương (Curia) của Tu Hội Truyền Giáo ở Rome, Ý. VSO được thành lập bởi Tổng quyền và ban Tổng cố vấn của Tu Hội Truyền Giáo vào ngày 15 tháng 6 năm 2002 và được mở việc trợ cấp vào ngày 1 tháng 1 năm 2003. Mục tiêu của VSO là: hỗ trợ Tu Hội Truyền Giáo trong việc gây quỹ cho việc truyền giáo và phục vụ người nghèo.

VSO hoạt động như thế nào?

Các tỉnh dòng, các phụ tỉnh và các vùng truyền giáo của Tu Hội Truyền Giáo nộp cho quỹ VSO cho một dự án cụ thể, bằng cách điền vào Đơn đăng ký dự án VSO theo mẫu. Các dự án đáp ứng các tiêu chí của VSO đã được chấp thuận bởi cha bề trên Tổng quyền và ban Tổng cố vấn thì được chấp thuận cho quỹ VSO. Trách nhiệm của các tỉnh dòng, phụ tỉnh và các vùng truyền giáo gửi dự án cho quỹ là:

   • Thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện dự án.
   • Quản lý các quỹ được trao cho dự án.
   • Chuẩn bị các báo cáo tài chính và đánh giá theo yêu cầu tài trợ của một dự án.

Trách nhiệm của VSO đối với các dự án đã được chấp nhận cho quỹ là:

   • Lựa chọn các dự án được gửi bởi các Bề trên Giám tỉnh, Bề trên Phụ tỉnh và Bề trên miền truyền giáo quốc tế về nhà Trung ương (Curia) cho quỹ VSO dựa trên các tiêu chí đã được cha Tổng quyền và ban Tổng cố vấn phê duyệt.
   • Tìm kiếm các nguồn tài trợ cho các dự án.
   • Cung cấp hỗ trợ bằng cách viết đề xuất tài trợ cho các dự án.
   • Để gửi đề xuất tài trợ cho các dự án cho các tổ chức tài trợ thích hợp.
   • Nộp các đề xuất tài trợ gửi cho các tổ chức tài trợ khác nhau cho các dự án.
   • Xử lý thông tin liên lạc và thư từ với các tổ chức tài trợ liên quan đến các đề xuất tài trợ cho các dự án.
   • Hỗ trợ cho cha Tổng quản lý trong việc phân phối các quỹ tài trợ được trao bởi các tổ chức tài trợ cho các dự án.
   • Đảm bảo các báo cáo tài chính và đánh giá cho các khoản tài trợ được nộp đúng hạn với các tổ chức tài trợ.
   • Hỗ trợ cha Tổng quản lý trong việc điều hành Quỹ Liên Đới Vinh Sơn với sự chấp thuận của cha Tổng quyền và ban Tổng cố vấn.

Quỹ Liên Đới Vinh Sơn là gì?

Cha Tổng quyền và ban Tổng cố vấn đã thành lập Quỹ Liên Đới Vinh Sơn (VSF-vincentian solidarity fund) để trợ cấp các quỹ phù hợp cho việc đồng tài trợ cho các dự án. Đây là một quỹ của nhà Trung ương ở Rome, Italy, được quản lý bởi VSO. Các khoản tiền từ VSF được giới hạn và chỉ có thể được sử dụng chỉ với tối đa 50% tài trợ tiền mặt cho các dự án (ngoại trừ các khoản tài trợ dự án nhỏ của VSF được tài trợ hoàn toàn từ VSF). Khoản 50% tài trợ tiền mặt khác cho các dự án phải đến từ các nguồn tài trợ khác. Ngân sách từ VSF không thể được giải ngân cho đến khi ngân quỹ phù hợp được bảo đảm từ các nguồn tài trợ khác cho một dự án cụ thể.

Tài trợ dự án nhỏ VSF là gì?

Khoản tài trợ cho dự án nhỏ của VSF là khoản tài trợ lên tới 5.000 đô la (USD) được trao cho một dự án của một tỉnh dòng, phụ tỉnh hoặc vùng truyền giáo quốc tế và được tài trợ hoàn toàn từ VSF. Các nguồn thu cho các khoản tài trợ dự án nhỏ của VSF là những đóng góp của các nhà đầu tư, cộng đồng địa phương và các tỉnh dòng. Các tỉnh dòng, phụ tỉnh và các vùng truyền giáo xin cấp một khoản trợ cấp cho dự án vi mô VSF bằng cách nộp Mẫu đơn xin tài trợ dự án nhỏ VSF hoàn chỉnh cho VSO. Các dự án nhỏ đáp ứng các tiêu chí được cha Tổng quyền và ban Tổng cố vấn trao các khoản trợ cấp dự án nhỏ của VSF.

Hiện tại văn phòng VSO đang được đặt tại Philadelphia, Hoa Kỳ và được điều hành bởi cha Gregory J. Semeniuk, C.M., S.Th.D. giám đốc cấp cao dự án VSO.

Vào năm 2019, cha Greg đã có chuyến thăm tại Việt Nam và trong dịp này cha đã giới thiệu về quỹ VSO cho Tỉnh dòng Việt Nam. Sau đó, đã có bốn dự án nhỏ được nộp lên quỹ VSO bao gồm: dự án rang xay cà phê; dự án nhà máy nước sạch; dự án đường giao thông nông thôn – miền núi; và dự án phòng phát thuốc.

Cho đến hiện tại thì dự án phòng phát thuốc của Giáo xứ Nghĩa Thành – Cộng đoàn Vinh đã được duyệt và đã hoàn thành. Đây là dự án đầu tiên của quỹ VSO cho Tỉnh dòng Việt Nam đã thành hình. Ba dự án còn lại vẫn đang tiếp tục, tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại Mỹ nên tiến trình gây quỹ trong thời điểm này gặp rất nhiều khó khăn. Hy vọng rằng việc được nhận tài trợ cho các dự án còn lại sẽ sớm thành hiện thực.

Dưới đây là vài hình ảnh về dự án phòng khám bệnh và phát thuốc của Giáo xứ Nghĩa Thành.

Manila, June 2020

Pt Phêrô Phạm Minh Triều, CM

(Phụ trách liên kết quỹ VSO)