Tuần Thường Huấn Và Tĩnh Tâm Năm, Tỉnh Dòng Vinh Sơn Việt Nam

0
926

Từ ngày 21-28 tháng 07 năm 2022 tại học viện Durando Đà Lạt đã diễn ra Tuần Thường Huấn và Tĩnh Tâm Năm của các thành viên Tỉnh dòng Vinh Sơn Việt Nam. Hơn 100 anh em Vinh Sơn gồm linh mục, phó tế, tu huynh khấn trọn đã tề tựu trong bầu khí huynh đệ, để cùng nhau hồi tâm và học hỏi sau những ngày tháng miệt mài với công việc mục vụ.

Sau một năm gián đoạn vì đại dịch Covid, năm ngoái các anh em chỉ có thể tĩnh tâm năm cùng nhau tại cộng đoàn địa phương. Năm nay tình hình dịch bệnh có tốt hơn, nên Tỉnh dòng lại tổ chức Tuần Tĩnh Tâm và Thường Huấn như đã thường diễn ra trước đây.

Tuần thường huấn diễn ra trong ba ngày đầu và được học hỏi cùng nhau chủ đề “đối diện với hiện tượng tục hóa trong Đời Sống Thánh Hiến” và “sự phân biệt cần thiết giữa Thần Khí Chúa và thần khí thế tục” do cha Giảng huấn Gioan Bosco Nguyễn Hữu Thi, OCist trình bày.

Trong tuần thường huấn, anh em Vinh Sơn cũng đã có một ngày chung để nghe trình bày về Tổng Đại Hội lần thứ 43 vừa diễn ra tại Rôma; bài trình bày về các vấn đề chung trong Tỉnh dòng và những chương trình kế hoạch chung của Tỉnh dòng trong thời gian sắp tới do cha Giám tỉnh Fx Nguyễn Thanh Lý CM trình bày.

Tuần Tĩnh Tâm sẽ diễn ra trong năm ngày do cha Giuse Tôn Duy Khánh, OP giảng phòng. Kết thúc Tuần Tĩnh Tâm sẽ là thánh lễ khấn trọn vào thứ 6 ngày 29/07/2022 tại nhà thờ Thánh Tâm Đà lạt.

BTT