Những Tổng Đại Hội Của Tu Hội Truyền Giáo: Lịch Sử Và Ảnh Hưởng

John E. Rybolt, C.M.  I. DẪN NHẬP Quyền bính tối thượng trong Tu hội, chính là Tổng đại hội, đã mang tính mấu chốt cho sự...

Năm Lời Khuyên Tinh Thần Để Giúp Bạn Tránh Tuyệt Vọng Về Đại Dịch

James Martin, S.J Mọi người đều phát ốm vì đại dịch và mệt mỏi khi nghe tin tức về Covid. Mỗi khi tôi bật đài...

Thay Đổi Hệ Thống – Các Chỉ Dẫn Học Hỏi Về Vinh Sơn

NỘI DUNG 1. SỰ VIỆC ĐÁNG NHỚ - CHATILLON-LES-DOMBES 2. THÁNH VINH SƠN VÀ THAY ĐỔI HỆ THỐNG 3. CON NGƯỜI CỦA NGƯỜI NGHÈO VÀ VIỆC BIẾN...

Thiên nhiên, giáo cụ trực quan của thánh Vinh Sơn

Giuse Bùi Đức Năng Gần đây tôi đã được nghe một bài giảng với ý tưởng rằng: “Khi lý trí của chúng ta đã đi...

Năm năm đầu đời linh mục của thánh Vinh Sơn Phaolô và bài học...

Vào ngày 23 tháng 9 năm 1600, cha Vinh Sơn đã được nhận lãnh chức linh mục. Kể từ khi đó cho đến ngày...

Cha Giuseppe Alloatti, một nhà truyền giáo thánh thiện của Giáo hội Đông phương

ERMINIO ANTONELLO C.M. Vào ngày 27 tháng 3 năm 1933, cha Giuseppe Alloatti CM (1857-1933), một nhà truyền giáo trong số những người Bulgaria theo...

Đời Sống Cộng Đoàn Trong Mùa Covid 19

Theo chương trình đào tạo của Tỉnh Dòng, trong các giai đoạn đào tạo, các chủng sinh thường sẽ được gửi đi mục vụ...

“Chính anh em là muối cho đời”

Mt 5, 13-19 Nền văn minh nhân loại đang nhảy vọt bao nhiêu thì tỉ lệ nghịch với đời sống luân lý con người...

“Ốc đảo” trong hoang mạc

“Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin ngài con hằng cậy trông ở lời Chúa” (Tv 119.147 ) Tiết trời se lạnh, những cơn...

Hướng về ngày Quốc tế Ông Bà và Người Cao tuổi lần thứ nhất

Năm nay là năm đầu tiên, chúng ta cử hành ngày Quốc tế Ông Bà và Người Cao tuổi theo sáng kiến của Đức...