Bản tin Tu Hội 11/2020

BTT

Nguyệt san số 06 – Tháng 9 & 10

BTT

Mong manh phận người

Năm nay là một năm đáng nhớ của toàn thể gia đình nhân loại. Cả thế giới phải gồng mình chống chọi với đại...

Cuộc sống thì tươi đẹp. Kinh nghiệm của tôi về covid-19

Alexis VARGAS SANDOVAL, C.M. “Xin chữa lành và cho con được sống! Nay muôn vàn cay đắng đã hóa nên an bình! Vì chính Ngài...

Cầu nguyện cho các linh mục: Trợ giúp các linh mục theo Đặc sủng...

Kevin Scallon, C.M. Tôi khởi động chương trình Cầu nguyện cho các linh mục vì nỗi ưu tư rất lớn mà tôi đã cảm nghiệm...

Thư gởi Tân Chân Phước Carlo Acutis

Tân Chân Phước Carlo Acutis kính mến! Chân phước ơi, chân phước có biết rằng, mấy ngày nay ở khắp mọi nơi trên thế giới...

Đấu tranh cho cây cối: Một lời đáp trả của đức tin chống lại...

Joe Fitzgerald, CM Người Ngäbe bản địa của Panama giữ một truyền thống truyền khẩu phong phú về thần thoại và các bài thơ ca...

Phải làm gì đây?

Sau khi thấy một người được coi là tốt lành xưng tội chung với cha Vinh Sơn, Bà Gondi đã phải thốt lên lời...

Thời kì đen tối, nhưng tốt cho đức tin

Cho dù COVID-19 đang mang đến chết chóc và đau buồn, nhưng nó cũng mang một tia sáng đến tôn giáo với việc có...

Các sinh viên thân mến: “không có những sau này”

Leonard J.DeLorenzo “Có những nơi trong trái tim chưa tồn tại;  và đau khổ đi vào, rồi chúng trở thành hiện hữu.” —Léon Bloy Các bạn sinh...