Trang chủ Giảng lễ - suy niệm

Giảng lễ - suy niệm

Chúa Nhật Thứ X TN – Năm B

(Bài đọc I: St 3:9–15; Bài đọc II: 2 Cr 4:13—5:1; Tin Mừng: Mc 3:20–35) Cuộc sống trách nhiệm Cuộc sống con người luôn có những...

Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi – Năm B

(Bài đọc I: Đnl: 4:32-34,39-40; Bài đọc II: Rm 8:14-17; Tin Mừng: Mt: 28:16-20) Tình yêu Ba Ngôi Tuần này chúng ta trở lại với mùa...

Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B

(Bài đọc I: Cv 2:1-11; Bài đọc II: 1 Cr 12:3b-7,12-13; Tin Mừng: Ga 20:19-23) Ân ban Chúa Thánh Thần Hôm nay toàn thể Giáo Hội...

Chúa Nhật VII Phục Sinh – Lễ Chúa Giêsu lên trời – Năm B

(Bài đọc I: Cv 1:1-11; Bài đọc II: Ep: 1:17-23; Tin Mừng: Mc: 16:15-20) Tiếp tục sứ vụ của Chúa Hôm nay toàn thể Giáo hội...

Chúa Nhật VI Phục Sinh– Năm B

(Bài đọc I: Cv 10:25-26,34-35,44-48; Bài đọc II: 1 Ga 4:7-10; Tin Mừng: Ga 15:9-17) Nét đẹp của Tình Yêu Bởi vì chúng ta sắp kết...

Chúa Nhật V Phục Sinh– Năm B

(Bài đọc I: Cv 9:26-31; Bài đọc II: 1 Ga 3:18-24; Tin Mừng: Ga 15:1-8) Gắn Liền Với Thân Nho Trong các Bài đọc Chúa Nhật...

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B

(Bài đọc I: Cv 4:8-12; Bài đọc II: 1 Ga 3:1-2; Tin Mừng: Ga 10:11-18) Tình yêu người Mục tử Các bài đọc Chúa nhật...

Chúa Nhật III Phục Sinh– Năm B

(Bài đọc I: Cv 3:13-15,17-19; Bài đọc II: 1 Ga 2:1-5a; Tin Mừng: Lc 24:35-48) Để hiểu và tin Đấng Phục sinh Các bài đọc...

Chúa Nhật II Phục Sinh: Kính Lòng Thương Xót Chúa – Năm B

(Bài đọc I: Cv 4:32-35; Bài đọc II: 1 Ga 5:1-6; Tin Mừng: Ga 20:19-31) Niềm tin Phục sinh và đời sống chứng nhân Chúa Nhật...

Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Phục Sinh 2024 – Năm B

(Bài đọc I: Cv 10:34a,37-43; Bài đọc II: Cl 3:1-4; Tin Mừng: Ga 20:1-9) HALLELUIA CHÚA ĐÃ PHỤC SINH! Lại một tháng dương lịch nữa kết...