Trang chủ Giảng lễ - suy niệm

Giảng lễ - suy niệm

Chúa Nhật Thứ III Thường Niên – Năm A

(Bài đọc I: Is: 8:23-9:3; Bài đọc II: 1 Cr 1:10-13,17; Tin Mừng: Mt 4:12-23) Mở rộng tâm hồn Các Bài đọc hôm nay tách...

Chúa Nhật Thứ II TN  – Năm A

(Bài đọc I: Is: 49:3,5-6; Bài đọc II: 1 Cr 1:1-3; Tin Mừng: Ga 1:29-34) Tìm kiếm điều cao trọng Hôm nay chúng ta đã bắt...

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh – Năm A

(Bài đọc I: Is: 60:1-6; Bài đọc II: Ep 3:2-3a,5-6; Tin Mừng: Mt 2:1-12) Nỗi băn khoăn thánh thiện! Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ...

Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa – Năm A

(Bài đọc I: Ds: 6:22-27 ; Bài đọc II: Gl: 4:4-7; Tin Mừng: Lc 2:16-21) Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta Kể...

Chúa Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh Năm A – lễ Rạng Đông

(Bài đọc I: Is 62,11-12; Bài đọc II: Tt 3,4-7 ; Tin Mừng: Lc 2,15-20) Niềm Vui Giáng Sinh Đích Thực Có bốn Thánh Lễ được...

Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A

Chúa đang đến gần Các Bài đọc hôm nay một lần nữa chọn chủ đề “Đức Vua đang Đến…”, nhưng theo một cách thức...

Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A

Cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả Các Bài đọc Chúa Nhật III Mùa Vọng đề cập đến chiến thắng cuối cùng của Thiên Chúa trên...

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

Thực sự chờ đợi điều gì? Các Bài đọc Chúa Nhật II Mùa Vọng đều nói đến việc ngự đến của Đức Vua. Trong Cựu...

Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A

Chuẩn Bị Sẵn Sàng Hôm nay là Chúa Nhật I Mùa Vọng, cũng là Chúa Nhật đầu tiên của năm Phụng Vụ mới đối với...

Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Năm C

Vua Đích Thực Hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Thường Niên, toàn thể Giáo hội cử hành lễ Chúa Giêsu Kitô Vua...