Trang chủ Giảng lễ - suy niệm

Giảng lễ - suy niệm

Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay – Năm B

(Bài đọc I: Xh 20:1-17; Bài đọc II: 1 Cr 1:22-25; Tin Mừng: Ga 2: 13-25) Giá trị cốt lõi trong tìm kiếm Thiên Chúa Nếu...

Chúa Nhật Thứ II Mùa Chay – Năm B

(Bài đọc I: St 22:1-2,9a,10-13,15-18; Bài đọc II: Rm 8:31b-34; Tin Mừng: Mc 9:2-10) Lắng nghe Lời Chúa “Lắng nghe” là một đề tài cũng hay...

Chúa Nhật Thứ I Mùa chay – Năm B

(Bài đọc I: St 9:8-15; Bài đọc II: 1 Pr 3:18-22; Tin Mừng: Mc 1:12-15) Trở nên tạo vật mới Toàn thể Giáo hội đã bước...

Chúa nhật VI TN B- Mồng Hai Tết Nguyên Đán: Kính Nhớ Tổ Tiên

(Bài đọc I: Hc 44, 1.10-15; Bài đọc II: Ep 6, 1-4.18-23; Tin Mừng: Mt 15, 1-6) Gia đình ngày Tết Những ngày Tết đối với...

Chúa Nhật Thứ V TN – Năm B

(Bài đọc I: G 7:1-4,6-7; Bài đọc II: 1 Cr 9:16-19,22-23; Tin Mừng: Mc 1:29-39) Ý nghĩa của cuộc sống con người Đôi khi ở...

Chúa Nhật Thứ IV TN – Năm B

(Bài đọc I: Đnl 18:15-20; Bài đọc II: 1 Cr 7:32-35; Tin Mừng: Mc 1:21-28) Uy quyền của Thiên Chúa Bạn đã bao giờ nghe ai...

Chúa Nhật Thứ III TN – Năm B

(Bài đọc I: Gn 3:1-5,10; Bài đọc II: 1 Cr 7:29-31; Tin Mừng: Mc 1:14-20) Mau mắn vâng theo lời mời gọi của Thiên Chúa Thiên...

Chúa Nhật Thứ II TN – Năm B

(Bài đọc I: 1 Sm 3:3b–10,19; Bài đọc II: 1 Cr 6:13c–15a,17–20; Tin Mừng: Ga 1:35–42) Sống tương quan với Thiên Chúa Nhận ra sự hiện...

Chúa nhật Lễ Chúa Hiển Linh – Năm B

(Bài đọc I: Is 60:1-6, 16; Bài đọc II: Ep 3:2-3a, 5-6; Tin Mừng: Mt 2:1-12) Tìm kiếm Chúa Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Hiển...

Lễ kính Thánh Gia Thất – năm B

(Bài đọc I: St  15:1-6; 21:1-3, 16; Bài đọc II: Hr 11:8,11-12,17-19; Tin Mừng: Lc 2:22-40) Gia đình và đức tin Vào Chúa nhật liền ngay...