Trang chủ Giảng lễ - suy niệm

Giảng lễ - suy niệm

Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 2:1-11; Bài đọc II: 1 Cr 12:3b-7,12-13; Tin Mừng: Ga: 20:19-23) Quà tặng Thánh Thần Hôm nay, toàn thể Giáo Hội cử...

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 1:1-11; Bài đọc II: Ep 1:17-23; Tin Mừng: Mt: 28:16-20) Niềm vui chứng nhân Sự Thăng Thiên của Chúa chúng ta, Chúa...

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 8:5-8,14-17; Bài đọc II: 1 Pr 3:15-18; Tin Mừng: Ga: 14:15-21) Sống trong niềm vui Các Bài Đọc hôm nay, Chúa Nhật...

Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 6:1-7; Bài đọc II: 1 Pr 2:4-9; Tin Mừng: Ga: 14:1–12) Trở nên thành viên sống động của Giáo hội Nếu đọc...

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 2:14a,36-41; Bài đọc II: 1 Pr 2:20b-25; Tin Mừng: Ga: 10:1-10) Chúa là mục tử chăn dắt tôi Trong Sứ điệp của...

Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 2:14,22-33; Bài đọc II: 1 Pr 1:17-21; Tin Mừng: Lc: 24:13-35) Nhận ra Chúa giữa đời sống hằng ngày Chủ đề của...

Chúa Nhật II Phục Sinh- Kính Lòng Thương Xót Chúa – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 10:34a,37-43; Bài đọc II: 1 Pr 1:3-9; Tin Mừng: Ga: 20:19-31) Phúc thay niềm tin Chủ đề của các bài đọc...

Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Phục Sinh – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 10:34a,37-43; Bài đọc II: Cl: 3:1-4; Tin Mừng: Ga: 20:1-9) Chúa đã Sống Lại! Halleluia!  Các bài đọc Lời Chúa cho ngày...

Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A

(Bài đọc I: Is 50,4-7; Bài đọc II: Pl 2,6-11; Tin Mừng: Mt 26,14—27,66) Tình yêu hiến tế Các Bài Đọc hôm nay không nói bất...

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A

Tin vào sự sống lại ( Ez: 37:12-14;  Rm: 8:8-11;  Ga: 11:1-45) Các Bài đọc hôm nay có một số cảnh ngoạn mục. Chúng...