Trang chủ Giảng lễ - suy niệm

Giảng lễ - suy niệm

Đức tin giữa biển đời giông tố – Lời Chúa Chúa Nhật XIX Thường...

1. Các bài đọc Lời Chúa Bài đọc 1: 1 V 19,9a. 11-13a Sách các Vua quyển thứ nhất: Thiên Chúa hiện ra với Êlia trong...

Các con hãy cho họ ăn – Lời Chúa Chúa Nhật XVIII Thường Niên...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Is 55,1-3 Sách ngôn sứ Isaia: Thiên Chúa sẽ canh tân giao ước của Người với dòng dõi nhà...

Sở hữu tài sản Nước Trời – Lời Chúa Chúa Nhật XVII Thường Niên...

1. Các bài đọc Bài đọc I: 1 V 3, 5. 7-12 Sách các vua quyển thứ nhất: Sôlômôn làm hài lòng Chúa khi ông hỏi...

Nước Trời và đời sống – Lời Chúa Chúa nhật XVI Thường niên –...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Kn 12, 13. 16-19 Trích sách Khôn ngoan: Thiên Chúa mặc khải chính mình là Đấng công bình và...

Đón nhận hạt giống của Lời – Lời Chúa Chúa Nhật Thường niên Năm...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Is 55,10-11 Sách ngôn sứ Isaia: Lời Chúa sẽ đạt được chính mục đích. Ðáp ca: Tv 64,10abcd. 10e-11. 12-13....

Hãy chia sẻ những gánh nặng cho Chúa – Lời Chúa Chúa Nhật XIV...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Dcr 9,9-10 Trích sách Tiên tri Dacaria: Thiên Chúa sẽ đến để trị vì Sion. Ðáp Ca: Tv 144,1-2....

Lòng bác ái và cuộc đời theo Chúa – Lời Chúa Chúa nhật XIII...

1. Các bài đọc Bài đọc I: 2 V 4,8-11. 14-16a Sách các Vua quyển thứ hai: Lòng hiếu khách dành cho Êlisê sẽ được nhận...

Chúa là nơi con nương ẩn – Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường niên...

1. Các bài đọc Bài đọc 1: Gr 20,10-13: Tâm sự của ngôn sứ Giêrêmia Ngôn sứ Giêrêmia tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ bảo vệ...

Lương thực và tình yêu – Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

1. Các bài đọc Bài Ðọc I: Ðnl 8,2-3. 14b-16a Sách Đệ nhị luật: Môsê nói với dân chúng về việc Chúa đã giải phóng họ...

Trước Thiên Chúa, con người biết mình là ai – Lời Chúa Lễ Chúa...

1. Các bài đọc Bài Ðọc I: Xh 34,4b-6. 8-9 Sách Xuất hành: Môsê nài xin lòng thương xót của Chúa tại núi...

Sống trong Thánh Thần – Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

1. Các bài đọc  Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11            Sách Công vụ Tông đồ: Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông đồ...

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu sau Chúa nhật VII Phục Sinh

“Vị Mục Tử Thứ Hai” (Ga 21,15-19) Nếu ở chương 10 thánh sử Gioan phác họa nên chân dung người mục tử nhân lành là...

Sống đời thực tại với con mắt hướng nhìn trời cao – Lời Chúa...

(Bài Ðọc I: Cv 1,1-11; Bài Ðọc II: Ep 1,17-23; Phúc âm: Mt 28,16-20) Hành trình 40 ngày trong mùa Phục Sinh năm nay có...

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu sau Chúa nhật VI Phục Sinh

(Ga 16, 20-23a) Gần đây, thống kê cho thấy có khoảng ba mươi ngàn người Nhật tự tử trong một năm. Còn ở Hàn Quốc,...

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm sau Chúa nhật VI Phục Sinh

(Cv 18,1-8; Ga 16,16-20) Hãy vui lên dù “Mất” hay “Được” Cuộc sống mỗi người được thêu dệt bởi hai định lý đảo “mất” và “được.”...

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư sau Chúa nhật VI Phục Sinh

Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15 Một điều mà ai trong chúng ta cũng muốn biết, đó là sự thật. Jean-Jacques Rousseau, một nhà triết học thuộc...

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai sau Chúa nhật VI Phục Sinh

(Cv 16,11-15; Ga 26-16,4a) Các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nói với chúng ta về việc làm chứng nhân cho Chúa. Quả vậy, bài...

Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật VI Phục Sinh

(Bài Ðọc I: Cv 8,5-8.14-17; Bài Ðọc II: 1 Pr 3,15-18; Phúc âm: Ga 14,15-21) Các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay trình bày...

Một cộng đoàn vì sứ vụ – Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh

(Bài Ðọc I: Cv 8,5-8.14-17; Bài Ðọc II: 1 Pr 3,15-18; Phúc âm: Ga 14,15-21) Sách Công vụ Tông đồ mà chúng ta được nghe...

Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy sau Chúa nhật V Phục Sinh

(Cv 16, 1-10; Ga 15, 18-21) Trong cuộc sống, nếu chúng ta được người khác yêu mến thì đó là một điều hạnh phúc. Khi...

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu sau Chúa nhật V Phục Sinh

(Cv 15,22-31; Ga 15,12-17) Các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau. Quả vậy, ở bài đọc...

Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Mathia Tông Đồ

(Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17) Lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta về việc hãy ở lại trong tình yêu của Đức Ki-tô. Quả vậy,...

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư sau Chúa nhật V Phục Sinh

Cv 15,1-6; Ga 15,1-8 Khi nói đến cây nho, người ta nghĩ ngay đến người dân ở Ninh Thuận bởi vì, trồng nho là nghề...

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai sau Chúa nhật V Phục Sinh

(Cv 14,5-18; Ga 14,21-26) Các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nói với chúng ta về việc yêu mến và sống Lời Chúa. Quả...

Thuộc về Chúa giữa đời thường – Lời Chúa – Chúa Nhật V Phục...

(Bài Ðọc I: Cv 6,1-7; Bài Ðọc II: 1 Pr 2,4-9; Phúc âm: Ga 14,1-12) Hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới đang chuẩn...

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu sau Chúa nhật IV Phục Sinh

(Cv 13,26-33; Ga 14,1-6) Các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nói với chúng ta “con đường để về với Chúa Cha.” Ở bài Tin...

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai sau Chúa nhật IV Phục Sinh

(Cv 11,1-18; Ga 10,11-18) Các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nói với chúng ta về sứ vụ truyền giáo. Quả vậy, bài đọc một...

Một đời sống chọn để yêu và một tình yêu chọn để sống –...

(Bài Ðọc I: Cv 2,14a. 36-41; Bài Ðọc II: 1 Pr 2,20b-25; Phúc âm: Ga 10,1-10) Không biết đã có ai đó làm một nghiên...

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh

(Cv 2, 14a. 36-41; 1 Pr 2, 20b-25; Ga 10, 1-10) Tông huấn Dives in  misericordia (Thiên Chúa giàu lòng thương xót) của Thánh Giáo...

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu sau Chúa nhật III Phục Sinh

(Cv 9,1-21; Ga 6,52-59) Các bài đọc Kinh Thánh vừa nghe nói với chúng ta về sự cứng lòng nơi con người. Quả vậy, bài đọc...

Suy niệm Lời Chúa thứ Ba sau Chúa nhật III Phục Sinh

(Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35) Các bài đọc Kinh Thánh chúng ta vừa nghe, mời gọi chúng ta đến, để lãnh nhận Bánh Trường Sinh là...

Người trẻ và câu chuyện Emmaus – Lời Chúa – Chúa Nhật thứ III...

(Bài Ðọc I: Cv 2,14. 22-28; Bài Ðọc II: 1 Pr 1,17-21; Phúc Âm: Lc 24,13-35) Có lẽ câu chuyện của hai môn đệ trên...

Suy niệm thứ Sáu sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Cv 5,34-42; Ga 6,1-15 Trong đời sống nhân loại, hầu như ai cũng coi việc tạo lập danh tiếng hay lưu danh sử sách là...

Suy niệm thứ Tư sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Cv 5,17-26; Ga 3,16-21 “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm...

Suy niệm thứ Ba sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Cv 4,32-37; Ga3,7b-15 Công đồng Vatican II nhắc nhở chúng ta: mỗi Kitô hữu là một người loan báo Tin Mừng. Họ được mời gọi...

Tình thương và lòng thương xót – Lời Chúa Chúa Nhật II Phục Sinh

(Bài Ðọc I: Cv 2,42-47; Bài Ðọc II: 1 Pr 1,3-9; Phúc âm: Ga 20,19-31) Hôm nay Giáo Hội cử hành lễ Chúa Nhật Thứ...

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh

(Cv 3,11-26; Lc 24,35-48) Chúa Kitô Phục Sinh là mầu nhiệm cao cả và là trung tâm điểm của người Kitô hữu. Chúa Phục Sinh...

Suy niệm thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh

(Cv 2,36-41; Ga 20,11-18) Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay nói với chúng ta về “Niềm vui phục sinh của Chúa Giêsu”. Quả vậy, trong...

Suy niệm thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh

(Mt 28, 8-15) Các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nói với chúng ta về việc sống và làm chứng cho sự thật. Quả vậy,...

Halleluia! Chúa đã sống lại! Lời Chúa – Chúa Nhật Phục Sinh – Năm...

(Bài Ðọc I: Cv 10,34a. 37-43; Bài Ðọc II: Cl 3,1-4; Phúc âm: Ga 20,1-9) Halleluia! Chúa đã sống lại rồi! có lẽ sẽ là...

Suy Niệm Chúa Nhật Phục Sinh – Năm A

Trong tông huấn Đức Kitô hằng sống, Đức Thánh Cha nói rằng: “Chúa Kitô sống. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và...

Tâm tình bên Chúa

Tin Mừng Mc 4, 35-41 “Hôm ấy, lúc chiều xuống, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” Bỏ đám...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh

(Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15) Chúng ta bước vào Tam Nhật Thánh, mở đầu là Lễ Tiệc Ly cũng được gọi là Lễ...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh

(Is 50, 4-9a, Mt 26, 14-25) Thánh vịnh 40 có câu: “Cả người thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh,...

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh

(Is 49,1-6; Ga 13,21-33; 36-38) Những tâm hồn đồng điệu sẽ sinh ra hoa quả là các hành động hiệu quả, tốt đẹp, dễ dàng. Đó...

Theo Chúa bước vào con đường khổ nạn – Lời Chúa – Chúa Nhật...

(Bài Ðọc I: Is 50, 4-7; Bài Ðọc II: Pl 2, 6-11; Bài Thương Khó: Mt 26, 14 - 27, 66) Trong ngày 27 tháng...

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư – Tuần V Mùa Chay

(Bài đọc 1, Đn 3,14-20.24-25.28; Tin mừng Ga 8,31-42) Các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nói với chúng ta về sự thật và...

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần V Mùa Chay

(Ga 8,1-11) Các bài đọc Kinh thánh hôm nay nói với chúng ta về Lòng thương xót của Thiên Chúa. Quả vậy, ở bài đọc 1 ngôn...

Sự sống – sự chết: Lời Chúa – Chúa Nhật V Mùa Chay

(Bài Ðọc I: Ed 37,12-14; Bài Ðọc II: Rm 8,8-11; Phúc âm: Ga 11,1-45) Trong những ngày này, cả thế giới phải chứng kiến cái...

Suy niệm thứ năm sau Chúa nhật IV Mùa Chay

(Xh 32,7-14; Ga 5,31-47) Trong suốt cuộc đời thao thức tìm kiếm “Chân Lý”, thánh Augustinô đã cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành...

Những lối nhìn của cuộc đời – Lời Chúa Chúa Nhật thứ IV Mùa...

(Bài Ðọc I: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a; Bài Ðọc II: Ep 5, 8-14; Phúc âm: Ga 9, 1-41) Mùa Chay đã sang tuần...

Thánh Giuse có thật sự phi thường? – Suy niệm lễ Thánh Giuse

(Lc 2,41-51a) Đọc đoạn Tin Mừng theo thánh Luca chúng ta vừa nghe, cùng với vài đoạn Tin Mừng khác có sự xuất hiện của...

Suy Niệm Thứ 2 Sau CN III Mùa Chay

2 V 5,1-15a; Lc 4,24-30 Lời Chúa ngày hôm nay dạy chúng ta bài học loại bỏ tính tự cao. Thật vậy, ở bài đọc...

Những cơn khát: Lời Chúa – Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A

(Bài Ðọc I: Xh 17, 3-7; Bài Ðọc II: Rm 5, 1-2. 5-8; Phúc âm: Ga 4,5-42) Cách đây vài ngày, khi chính phủ Ý...

Bài Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Chay

Gr 17,5-10; Lc 16,19-31 Các bài Kinh Thánh chúng ta vừa nghe nói về sự cần thiết của việc biến đổi con người. Quả vậy, trong...

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư sau CN II Mùa Chay

(Gr 18,18-20; Mt 20,17-28) Khi đọc lại Tin mừng, chúng ta thấy không ít những giáo huấn của Đức Kitô nói về vấn đề phục...

Đừng làm điều ác mà hãy làm điều thiện: Suy Niệm Thứ 3 Sau...

(Is 1,10.16-20; Mt 23, 1-12) “Đừng làm điều ác mà hãy làm điều thiện” là bài học con rút ra từ các bài đọc Kinh...

Cuộc hành trình nội tâm của đức tin: Lời Chúa – Chúa Nhật II...

(Bài Ðọc I: St 12, 1-4a; Bài Ðọc II: 2 Tm 1, 8b-10; Phúc âm: Mt 17, 1-9) Trong tháng vừa qua, đã có rất...

Suy niệm thứ Tư, tuần I – Mùa Chay

Lc 11,29-32; Gn 3,1-10 Chúng ta thường hay được nghe câu thành ngữ “Quay đầu là bờ”. Nó như một lời khuyên để giúp chúng...

Những cám dỗ trong đời: Lời Chúa – Chúa Nhật thứ I Mùa Chay...

(Bài Ðọc I: St 2, 7-9; 3, 1-7; Bài Ðọc II: Rm 5, 12-19; Phúc âm: Mt 4, 1-11) Mùa Chay thánh đã bắt đầu....

Mùa Chay Là Mùa Chiến Đấu: Suy niệm Chúa Nhật I – Mùa Chay...

(Bài đọc I: St 2,7-9;3,1-7. Bài đọc II: Rm 5,12-19. Tin Mừng: Mt 4,1-11) Khởi đầu Mùa Chay, Giáo hội nhắc nhở con cái mình...

Yêu thương kẻ thù là điều có thể: Lời Chúa – Chúa Nhật VII...

(Bài Ðọc I: Lv 19,1-2. 17-18; Bài Ðọc II: 1 Cr 3, 16-23; Phúc âm: Mt 5, 38-48) Trong dịp đầu năm mới 2020, giới...

Phúc Thay Sống Đời Hoàn Thiện: Lời Chúa – Chúa Nhật VI – TNA

(Bài Ðọc I: Hc 15,16-21; Bài Ðọc II: 1Cor 2,6-10; Phúc âm: Mt 5, 17-37) Tuần vừa qua cả thế giới chưa hết hoảng loạn...

Sự tế nhị: Suy niệm Tin Mừng Mc 7,31-37

Sống giữa đời thường, chúng ta ít nhiều đã gặp được những sự may mắn hay những điều làm ta hài lòng. Tuy nhiên,...

Là Muối và là Ánh Sáng: Chia sẻ Lời Chúa – Chúa Nhật V...

(Bài Ðọc I: Is 58, 7-10; Bài Ðọc II: 1 Cr 2, 1-5; Phúc Âm: Mt 5, 13-16) Trong những ngày này, cả thế giới...

Vô Phúc: Lời Chúa – Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm A

(Bài Ðọc I: Xp 2, 3; 3, 12-13; Bài Ðọc II: 1 Cr 1, 26-31; Phúc Âm: Mt 5, 1-12a) Trong những ngày gần đây,...

Tâm tình ngày cuối năm: Lc 3,23-38

Tin Mừng theo thánh Luca Khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con ông...

Trở Nên Người Của Chúa: Lời Chúa – Chúa Nhật II TN – Năm...

(Bài Ðọc I: Is 49, 3. 5-6; Bài Ðọc II: 1 Cr 1, 1-3; Phúc Âm: Ga 1, 29-34) Mùa thường niên một đã bắt...

Định Hướng Cuộc Đời: Chia sẻ Lời Chúa lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa...

(Bài Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7; Bài Ðọc II: Cv 10, 34-38; Phúc Âm: Mt 3, 13-17) Tôi đã từng gặp nhiều khách du...

Hành Trình Đi Tìm Ánh Sáng Cứu Độ (Chia sẻ Lời Chúa Lễ Hiển...

(Bài Ðọc I: Is 60, 1-6; Bài Ðọc II: Ep 3, 2-3a. 5-6; Phúc Âm: Mt 2, 1-12) Bầu khí tưng bừng của lễ Giáng...

Xây Dựng Hạnh Phúc Gia Đình Bền Lâu: Chia Sẻ Lời Chúa Lễ Thánh...

(Bài Ðọc I: Hc 3, 3-7. 14-17a; Bài Ðọc II: Cl 3, 12-21; Phúc Âm: Mt 2, 13-15. 19-23) Một trong các loại ảnh tượng...

Giấc Mơ Trong Đời Sống Đức Tin – Chúa Nhật IV Mùa Vọng –...

(Bài Ðọc I: Is 7, 10-14; Bài Ðọc II: Rm 1, 1-7; Phúc Âm: Mt 1, 18-24) Trong những tuần lễ vừa qua, các nước...

Suy niệm Lời Chúa thứ năm, tuần III, Mùa Vọng – Năm A

(Tl 13, 2-7, 24-25a; Lc 1: 5-25) “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi” (Tv 65,12) Mùa vọng là mùa...

Maranatha, Lạy Chúa Xin Hãy Đến! – Chia Sẻ Lời Chúa – Chúa Nhật...

(Bài Ðọc I: Is 35, 1-6a. 10; Bài Ðọc II: Gc 5, 7-10; Phúc Âm: Mt 11, 2-11) Các bài đọc Chúa Nhật hôm nay...

Suy Niệm Thứ 7 Sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

Mt 17,10-13 Khởi đầu Mùa Vọng 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các tín hữu: “Chúa đến mỗi ngày trong đời sống chúng ta...

Những Cách Để Thức Tỉnh – Chia Sẻ Lời Chúa – Chúa Nhật I...

(Bài Ðọc I: Is 2, 1-5; Bài Ðọc II: Rm 13, 11-14; Phúc Âm: Mt 24, 37-44) Một năm phụng vụ mới đã bắt đầu....

Hãy… – Suy niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A

Chúa nhật tuần trước, kết thúc năm phụng vụ, Chúa Kitô - Đấng được Chúa Cha xức dầu – là Thánh Tử chí ái...

Vương Quốc Của Thiên Chúa – Chia Sẻ Lời Chúa Lễ Chúa Kitô Vua...

(Bài Ðọc I: 2 Sm 5, 1-3; Bài Ðọc II: Cl 1, 12-20; Phúc Âm: Lc 23, 35-43) Ngày nay không còn bao nhiêu nước...

Người Trẻ Và Những Bách Hại Đức Tin Hiện Đại – CHÚA NHẬT XXXII...

(Bài Ðọc I: 2 Mcb 7, 1-2. 9-14; Bài Ðọc II: 2 Tx 2, 15 - 3, 5; Phúc Âm: Lc 20, 27-38) Chỉ còn...

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII TN năm C

(Lc 20, 27-38) Các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nói với chúng ta về sự sống vĩnh cửu đời sau. Quả vậy, ở bài...

Lời Chúa Lễ Cung Hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô

(Ga 2,13-22) Ngày mai, chúng ta cùng với Giáo Hội hoàn vũ mừng lễ kỷ niệm cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô. Đây là nhà thờ...

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm sau Chúa Nhật XXXI TN

Niềm hy vọng (Lc 15,1-10) Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bấp bênh. Chẳng hạn như: tai nạn, khủng hoảng gia đình, bệnh...

Sự năng động của đức tin – Chia Sẻ Lời Chúa- Chúa Nhật XXXI...

(Bài Ðọc I: Kn 11, 23 - 12, 2; Bài Ðọc II: 2 Tx 1, 11 - 2, 2; Phúc Âm: Lc 19, 1-10) Bài...

Suy niệm Tin Mừng Thứ 2 Sau CN XXX TN: Lễ Kính Thánh Simon...

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về đặc tính duy nhất của Giáo hội. Quả thế, trong thư gửi cho...

Lời Cầu Nguyện Nào Đẹp Nhất? Lời Chúa – Chúa Nhật Xxx Tn Năm...

(Bài đọc I: Hc 35,15b-17;20-22a; Bài đọc II: 2Tm 4,6-8.16-18; Tin Mừng: Lc 18,9-14) Trên thế giới có vô vàn các cuộc thi khác nhau...

Chia Sẻ Tin Mừng Chúa Nhật XXX TN Năm C

(Luca 18, 9-14) Thánh Vinh Sơn nói: “gia nghiệp của chúng ta là người nghèo” và “việc rao giảng Tin Mừng là làm cho dân...

Chia sẻ Lời Chúa Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 2019

Truyền Giáo Là Sống Đức Tin, Đức Cậy Và Đức Mến (Bài đọc I: Is 60, 1-6; Bài đọc II: 1 tm 2, 1-8; Tin...

Chia sẻ Lời Chúa – Chúa Nhật XXVIII Tn – Năm C

Yêu Và Được Yêu – Một Tiến Trình Của Sự Chữa Lành (Bài đọc I: 2V 5, 14-17; Bài đọc II: 2Tm 2, 8-13; Tin...

Làm Phần Tốt Nhất Của Mình Cho Chúa – Chia Sẻ Lời Chúa –...

(Bài đọc I: Kb 1, 2-3, 2, 2-4; Bài đọc II: 2 Tm 1,6-8,13-14; Bài đọc Phúc âm: Lc 17, 5-10) Trong mỗi ngành nghề...

Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật Xxvi Tn- Năm C

Liên Đới Với Người Nghèo Trong Tình Bác Ái (Bài đọc I: Am 6, 1a.4-7; Bài đọc II: 1 Tm 6, 11-16, Phúc Âm: Lc...

Sống Giây Phút Của Ngày Chúa Đến

Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Vinh Sơn (Mt 25, 31 – 46) “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc...

Chia Sẻ Lời Chúa Lễ Thánh Vinh Sơn 2019

Chúng ta họp nhau nơi đây để tạ ơn TC, vì cách đây hơn 400 năm, Người đã ban cho Giáo hội một con...

Suy Niệm Lời Chúa – Cn Tuần Xxv – Năm C

Bài Ðọc I: Am 8, 4-7; Bài Ðọc II: 1 Tm 2, 1-8; Phúc Âm: Lc 16, 10-13 {hoặc 1-13} Có một nhà doanh nhân...

Chia sẻ Lời Chúa Chúa Nhật XXIV TN năm C

Bài Ðọc I: Xh 32, 7-11. 13-14; Bài Ðọc II: 1 Tm 1, 12-17, Tin Mừng: Lc 15, 1-10 {hoặc 1-32} Trong Chúa nhật hôm...

Gợi ý cầu nguyện

Liên kết nhanh