Đặc sủng – Linh đạo Vinh Sơn và lối sống của chúng ta

Juan Patricio Prager  Dẫn nhập Chủ đề “Đặc Sủng – Linh Đạo Vinh Sơn Và Lối Sống Của Chúng Ta” đã dẫn đưa tôi bén rễ...

043. Tìm kiếm và đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa

Tác giả: Robert P. Maloney, C.M Chuyển ngữ: Gialiemcm Tôi không tự ý làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi...

042. Vâng phục như Đức Giêsu

Tác giả: Robert P. Maloney, C.M Chuyển ngữ: Gialiemcm Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng...

Cha Antony PORTAIL: NĂM CHÂN DUNG NỔI BẬT

CHA ANTOINE PORTAIL,CM. Sinh: 22/11/1590 Nơi Sinh: Beaucaire France 1. Cha Portail, Một Con Người Bình Dị 2. Cha Portail: Người Môn Đệ và Người Cộng Tác 3. Portail:...

041. Đức khó nghèo, thành lũy bảo vệ Tu Hội Truyền Giáo

Tác giả: Robert P. Maloney, C.M Chuyển ngữ: Gialiemcm Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho...

040. Quảng đại với người nghèo và với anh em chúng ta

Tác giả: Robert P. Maloney, C.M Chuyển ngữ: Gialiemcm Anh chớ quên những việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ...

039. Tinh thần nghèo khó

Tác giả: Robert P. Maloney, C.M Chuyển ngữ: Gialiemcm Không phải vì thiếu thốn mà tôi nói thế, bởi lẽ tôi đã học sống tự lập trong bất...

038. Nghèo khó cộng đoàn

Tác giả: Robert P. Maloney, C.M Chuyển ngữ: Gialiemcm Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và...

Lời Quyết Tâm – Bons Propos: Một Thực Hành Tiệm Tiến Trong Truyền Thống...

William B. Moriarty, C.M. Nhận xét sơ khởi Thánh Vinh Sơn Phaolô đã khởi xướng truyền thống tuyên bố Lời Quyết Tâm (Bons Propos) trong Tu...

037. Tài sản cộng đoàn

Tác giả: Robert P. Maloney, C.M Chuyển ngữ: Gialiemcm Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều...