Điểm nổi bật trong kinh nghiệm thiêng liêng của thánh Louise: thách thức đối...

Corpus Juan Delgado, CM Vì linh đạo là cuộc sống, kinh nghiệm của tiến trình trong việc theo Chúa Giêsu Kitô, vì mỗi người nhìn...

Thánh Vinh Sơn Phaolô và đời sống cầu nguyện cộng đoàn

Chủ đề cầu nguyện là một trong những chủ đề chính của linh đạo Vinh Sơn. Điều này đã được thể hiện từ thời...

Linh Đạo Vinh Sơn Và Các Nguyên Tắc Căn Bản Của Học Thuyết Xã...

Học thuyết Xã hội của Giáo hội là kim chỉ nam thực hành đạo đức Công giáo một cách cụ thể trong từng lĩnh...

Kinh nghiệm thiêng thiêng của Thánh Louise de Marillac trong biến cố Lễ Hiện...

  Một trong những biến cố có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của Thánh Louise chính là biến cố Lễ Hiện Xuống, hay...

Thánh Louise de Marillac, tấm gương của tình mẫu tử

       Một trong những cảm nghiệm thiêng liêng về Thánh Louise de Marillac mà người ta thường nhắc đến nhiều nhất là các...

Thánh Louise và việc linh hướng

Tương quan linh hướng giữa thánh Vinh Sơn Phaolô và thánh Louise de Marillac      Có lẽ không dễ để nói về mối tương...

Bước Vào Mùa Chay Cùng Với Thánh Vinh Sơn Và Thánh  Louise De Marillac

       Vào ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gởi Thông điệp Mùa Chay đến toàn thể Giáo...

Thánh Louise de Marillac và Thánh Thể

1. Bí Tích Thánh Thể Trong Thế Kỷ XVII Thánh Louise de Marillac là một người phụ nữ điển hình trong thời đại của bà,...

Căn Tính Của Người Nữ Tử Bác Ái: Các Yếu Tố Đặc Trưng...

 Người Nữ Tử Bác Ái Sống Như Thế Nào Trong Thế Giới Ngày Nay?  NTBA Wivine Kisu NỘI DUNG Giới thiệu I. Căn Tính Mặc Khải Thiên Chúa A....

Thánh Phanxicô De Sales Và Linh Đạo Vinh Sơn

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2022 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày sinh nhật trên trời của Thánh Phanxicô de...