Trang chủ CÁC THÁNH & CHÂN PHƯỚC

CÁC THÁNH & CHÂN PHƯỚC

video

Thánh LOUISE DE MARILLAC (Lễ Kính ngày 09 tháng 05)

https://www.youtube.com/watch?v=SAarZ7zd99k BTT

Các chiều kích đơn sơ, khiêm nhường và bác ái nơi Marguerite Naseau

Dẫn nhập Trong công cuộc bác ái của thánh Vinh Sơn, chúng ta bắt gặp nhiều gương mặt người nữ đã góp phần không nhỏ...

Thánh Louise de Marillac và giáo dục

María Teresa Barbero Echavarría, D.C. Giới thiệu Thánh Louise de Marillac là một người phụ nữ can đảm, táo bạo và là một người dám...

Ngày 10.12 : Chân phước Marc Antoine Durando

Ca Nhập lễ : Tv 15, 5-6 Những người thuộc trọn về Thiên Chúa hát ca : “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con...

Ngày 28.11 : Thánh nữ Catherine Labouré

Ca Nhập lễ : Chúng ta hãy hân hoan vui mừng cử hành lễ kính thánh nữ Catarina Labouré, vì Chúa vũ trụ đã yêu...

Ngày 27.11 : Đức Mẹ hiện ra ban Ảnh làm phép lạ

Ca Nhập lễ : Kh 12,1 Một điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ nữ, mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt...

Ngày 27.09 : Thánh Vinh Sơn Phaolô

Ca Nhập lễ : Lc 4,18 (Is 61,1) Đức Giêsu nói : “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong...

Ngày 11.09 : Thánh Jean Gabriel Perboyre

Ca Nhập lễ : Tv 95, 3-4 Hãy loan báo cho muôn dân biết ơn cứu độ của Thiên Chúa, cho mọi nước hay những...

Ngày 09.09 : Chân phước Frédéric Ozanam

Ca Nhập lễ : Mt 25, 34,35,40 Chúa nói với những người đã phục vụ người trong anh em mình : “Hãy đến, nào những...

Ngày 02.09 : Chân phước Louis Joseph François, Jean Henri Gruyer và Pierre René...

Ca Nhập lễ : Hãy tạ ơn Chúa về chứng tá hiển hách mà hôm nay nhiều vị tử đạo đã thể hiện. Các...