Những Tổng Đại Hội Của Tu Hội Truyền Giáo: Lịch Sử Và Ảnh Hưởng

John E. Rybolt, C.M.  I. DẪN NHẬP Quyền bính tối thượng trong Tu hội, chính là Tổng đại hội, đã mang tính mấu chốt cho sự...

Bảy Điều Thú Vị Xoay Quanh Saint Lazare

Dường như, tên gọi “các cha Lazare” được biết đến và trở nên quen thuộc đối với giáo dân Pháp cũng như với những...

Các Tổng Đại Hội Của Tu Hội Truyền Giáo: Lịch Sử và Kết Quả

John E. Rybolt, C.M. 1.  Giới thiệu Cơ quan quyền lực tối cao trong Tu hội, có vai trò rất quan trọng đối với sự phát...

Nguồn gốc Tu Hội Truyền Giáo

Vinh Sơn sinh ra và lớn lên vào cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII, là thời điểm Giáo Hội Pháp đang lâm...

Thành Lập Phụ Tỉnh Việt Nam

Sau gần 20 năm, kể từ khi những bước chân đầu tiên của các nhà truyền giáo thuộc Tu Hội in dấu tại mảnh...

Những bước chân đầu tiên

Khoảng năm 1773, các nhà Truyền Giáo có mặt tại Trung Hoa. Cho đến năm 1949, thể chế chính trị Trung Hoa thay đổi....

Bản tóm lược Lịch sử Tu hội Truyền giáo

Để biết lịch sử Tu Hội Truyền Giáo, điểm mấu chốt là phải hiểu rõ tinh thần và hoạt động của Tu Hội. Tình...

5 ngành trong Gia Đình Vinh Sơn: Tu Hội Truyền Giáo

I. NGUỒN GỐC TU HỘI 1. Đôi Nét Về Thánh Tổ Phụ Vinh Sơn Phaolô Vinh Sơn Phaolô (Vincent de Paul) sinh ngày 24/4/1581 tại làng...