Trang chủ Lịch sử

Lịch sử

Nguồn gốc Tu Hội Truyền Giáo

Vinh Sơn sinh ra và lớn lên vào cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII, là thời điểm Giáo Hội Pháp đang lâm...

Thành Lập Phụ Tỉnh Việt Nam

Sau gần 20 năm, kể từ khi những bước chân đầu tiên của các nhà truyền giáo thuộc Tu Hội in dấu tại mảnh...

Những bước chân đầu tiên

Khoảng năm 1773, các nhà Truyền Giáo có mặt tại Trung Hoa. Cho đến năm 1949, thể chế chính trị Trung Hoa thay đổi....

Bản tóm lược Lịch sử Tu hội Truyền giáo

Để biết lịch sử Tu Hội Truyền Giáo, điểm mấu chốt là phải hiểu rõ tinh thần và hoạt động của Tu Hội. Tình...

Gợi ý cầu nguyện

Liên kết nhanh